Megválasztották a HHK Hallgatói Önkormányzatának új elnökségét

November első napjaiban tartotta alakuló ülését az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzata (HHK HÖK). Az alakuló ülésen a hallgatók által delegált Választmány tagjai a szervezet jövőbeni vezetőinek személyéről döntöttek.

A tagság elnöknek választotta Méhes Roland harmadéves hallgató főtörzsőrmestert, a tanulmányi ügyekért felelős alelnöknek Terjék Levente harmadéves hallgató főtörzsőrmestert, és a gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnöknek Tóth Enikő másodéves nemzetközi biztonság-és védelempolitika szakos hallgatót.

Az újonnan megválasztott elnök beszédében megköszönte a bizalmat, majd kiemelte, hogy az elkövetkezendő időszakban mindent megtesz azért, hogy a Választmányt összekovácsolja és mind a HHK-val, az egyetemmel, és más kari Hallgatói Önkormányzatokkal együttműködve biztosítsa a hallgatók számára a megfelelő érdekképviseletet. Alapvető feladatának tartja továbbá a diákélet aktívabbá tételét és az egyetemi, vagy kari rendezvényeken a nagyobb hallgatói létszámmal való megjelenésre ösztönzést.

Az ülésre meghívást kapott dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Kar dékánja, aki miután gratulált a megválasztott elnökségnek elmondta, hogy fontosnak tartja a folyamatos kapcsolattartást a Kar vezetői és a HHK HÖK vezetése között.  Felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan a karon egyenruhás és civil hallgatók is tanulnak, nem szabad megkülönböztetéseket tenni, mindenki egy egész egységet képviselve a kar hallgatója. „Dolgozzanak együtt, képviseljék minden hallgató érdekét, figyeljenek társaikra, ahol problémát látnak, segítsenek annak megoldásában, senkit se hagyjanak magára” – zárta beszédét a tábornok.

Ezt követően a Választmány megvitatta a küszöbön álló gólyabál szervezésének részleteit, valamint a vizsgaidőszak várható menetét.

Az újonnan megválasztott elnökségnek ezúton is gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Szöveg és képek: Németh-Zsohár Agnieszka őrnagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2022