NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Új kihívások előtt a katonai logisztika

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztálya és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ebben az évben is megszervezte a „A Katonai logisztikai időszerű kérdései” című szakmai tudományos konferenciát. A rendezvény sajátossága volt, hogy a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ebben az évben csatlakozott szervezők sorába. A konferencia szervezői és előadói egyetértettek abban, hogy a biztonsági környezet változása és a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program meghatározták az előadások témáinak a kiválasztását. 

„A logisztikának kulcsszerepe van abban, hogy a haderőreform sikeres legyen” – fogalmazott megnyitójában Pohl Árpád dandártábornok. A HHK dékánja szerint a haderőfejlesztés okán a kihívások mellett a logisztikára váró fejlesztési lehetőségeket is érdemes vizsgálni. A munkában a kar aktívan kiveszi a szerepét, hiszen átalakul a honvédtisztképzés rendszere, a következő évtől ugyanis az első szemeszter 22 hetes egységes gyalogostiszti felkészítéssel kezdődik a honvéd tisztjelöltek számára együtt azokkal, akik más egyetemeken végezve kezdik meg katonai szolgálatukat. Ennek sikere érdekében Ócsán már zajlik egy, a kar által felügyelt pilot program 29 fiatal hadnagy és főhadnagy részvételével – jelezte Pohl Árpád.

A változó biztonsági környezet és a hazai haderőfejlesztés is a logisztikai rendszer teljes átalakítását követeli. Baráth István vezérőrnagy, a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságának parancsnoka előadásában azt mondta: a Magyarország határához egyre közelebb kerülő krízisek nyomán a NATO többszörösére növeli és keleti határaihoz csoportosítja készenléti erőit, ebben hazánknak kiemelt szerep jut a befogadó jellegű nemzeti támogatásban. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program okán pedig a logisztikát érintő szervezeti változások is elindultak, egy olyan „intergált logisztikai támogatási rendszert kell kiépíteni”, amelyben a teljes hadfelszerelés „életútja” támogatható.

Az orosz-ukrán háború logisztikai vetületéről Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke szólt. Kiemelte: a logisztikai problémák már a háború első napján jelentkeztek. A későbbiekben az ukrán hadsereg a támogatásként kapott HIMARS rakétatüzérségi eszközökkel épp a logisztikai szempontból is fontos orosz állások közül üzemanyagellátó bázisokat, vezetési pontokat tudta támadni. Szintén ezek a fegyverek tették lehetővé a „híd háborút” is. A hidak felrobbantása ugyancsak logisztikai problémákat okozott az agresszornak. A háború folytatása szempontjából a logisztikai támogatás továbbra is kulcskérdés lesz – szögezte le Szenes Zoltán.

A konferencián Stoszek János alezredes, a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Szárazföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály osztályvezetője beszámolt a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program logisztikai hatásairól és követelményeiről. Előadásában hangsúlyozta a hagyományos és a Zrínyi HHP keretén belül beszerzett új haditechnikai eszközök üzemeltetési felfogásában szükséges átalakítás fontosságát, ezen belül kitért az integrált logisztikai szolgáltatások megjelenésére a logisztikai támogató rendszerben.

Szabó Tibor ezredes, a MH Parancsnokság Logisztikai Csoportfőnökség Képességfejlesztési főnöke a HHP-hoz kapcsolódó logisztikai képességfejlesztésről adott elő. Korreferátumában kitért a Zrínyi HHP aktualitásaira, lehetséges logisztikai fejlesztési irányaira, valamint a két- és többnemzeti logisztikai képességépítés jelenlegi helyzetére, illetve megemlítette a logisztikai támogatás korszerűsítésének kritikus elemeit.

A konferencia záróelőadásaként Derzsényi Attila, a HHK Műveleti Logisztikai Tanszékének egyetemi adjunktusa bemutatta a beszerzések előkészítésének lehetséges hatásait az eljárások lefolytatására. Az előadásban kitért a beszerzési eljárások kialakulásának történetére, bemutatta a közbeszerzések hatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszert és a dinamikus beszerzési rendszert ezzel kapcsolatban kiemelte a beszerzési eljárások oktatásának a katonai felsőoktatásban betöltött szerepét.

Szöveg:  Horváth Attila ezredes, Tasi Tibor

Fotó: Németh-Zsohár Agnieszka őrnagy