NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Magyar-horvát együttműködés a Zrínyi kutatásokban

Murakeresztúron, egész napos program keretében, magyar és horvát vendégek jelenlétében mutatták be a Zrínyi-Újvár a Mura mentén című kötetet.

A Zrínyi kutatásokról szóló könyvújdonság tartalmát, szerzőinek életútját, a murakeresztúri és a csáktornyai általános iskola diákjai ismertették a közönségnek. A kötet magyar és horvát szerzők −dr. Padányi József vezérnagy, dr. Négyesi Lajos ezredes, dr. Hausner Gábor alezredes, dr. Dragutin Feletar, dr. Hrvoje Petric és dr. Petar Feletar −közös munkájának eredményeként jött létre. A programon sor került a Murakeresztúri Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület új kadétjainak avatására, és Zrínyi-Újvárnál az emlékezés koszorúinak elhelyezésére is.

A nap folyamán a szakmai megbeszélések sem maradhattak el a két nemzet szakemberei között. Ennek egyik eredménye lehet a "Miklós Zrínyi and His Works on Military Sciencis" című hazai kiadású könyv horvát nyelvű fordítása és megjelentetése, amelyben a tervek szerint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársai is szerepet vállalnak. A térség magyar és horvát nemzetiségű falvak polgármestereivel folytatott − egyenlőre informális − egyeztetésen szóba került egy új kiállítótér terve is, amely a magyar területen épülő kerékpárút vonzerejének növelésére és Zrínyi-Újvár történetének bemutatására helyezné a hangsúlyt.

Szöveg és fotók: Dr. Padányi József vezérőrnagy


Címkék: Főoldali hír 2022