NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Jubileumi találkozót rendeztek Szolnokon

Ötven év után arany díszoklevelet vehettek át a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán 1973-ban avatott egykori helikoptervezető hallgatók, akik repülőkiképzésüket a Frunzei Központi Repülőtisztképző iskolán folytatták.

A jubileumi ünnepségen Palik Mátyás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai repülési dékánhelyettese mondott ünnepi köszöntőt. Az ezredes beszédében kiemelte, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon folyó oktatás fontos és egyedülálló képessége hazánknak, mert nélkülözhetetlen az ország védelmi képességének fenntartása és fejlesztése szempontjából. Elmondta, hogy a tisztképzésnek minden korszakban megvoltak a maga belső, és a történelmi körülmények által befolyásolt eltérő sajátosságai, de egyvalami közös volt: a katonai pálya, a haza iránt érzett kiolthatatlan szeretet, a haza szolgálata és védelme. Az ezredes szólt arról is, hogy a jelenkori tisztképzés olyan változatos és korszerű képzést nyújt, ahol minden fiatal megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő területet. A katonai hivatás folyamatos tanulást igényel, és azt a tudást itt az egyetemen kell megalapozni. Mert aki a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon tanul, olyan értékrend mellett teszi le a voksát, ami egész életében meghatározó lesz.

„Köszönöm Önöknek a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségüket. Köszönöm, hogy támogatták az elmúlt évtizedekben a hazafiasság eszméjére épülő, nemzeti érdekeinket szolgáló honvédelem ügyét, és hogy aktívan munkálkodtak a magyar történelmi és katonai hagyományok ápolása, megőrzése, a nemzedékek közötti kötődés fenntartása és erősítése érdekében.”- zárta ünnepi beszédét a kar dékánhelyettese.

Az találkozón néma főhajtással tisztelegtek az elhunyt bajtársak emléke előtt, majd a jubileumi oklevelek átadására került sor. A jubilánsok nevében Kovács Dániel Tibor nyugállományú alezredes mondott válaszbeszédet. Ezt követően Simon Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnok helyettese rövid előadásában bemutatta a dandár tevékenységét, céljait és elért eredményeit. A találkozó laktanyabejárással zárult. 

Szöveg: Németh-Zsohár Agnieszka őrnagy

Fotók: Palik Mátyás ezredes

 

 

 

 

 

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2023