NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A vitézség a katona legnagyobb becsülete – kari nap a HHK-n

A költő és hadvezér Zrínyi Miklós is beszélt műveiben a becsületről és a tisztességről, gondolatai üzennek a honvéd tisztjelölteknek, de a civil hallgatóknak, valamint oktatóik, nevelőik számára is – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK) ünnepi állománygyűlésén, amelyet a kar napja alkalmából tartottak. Ez volt az első hivatalos rendezvény, amelyen részt vett a HHK új, megbízott dékánja, Lippai Péter dandártábornok.

A HHK kari napja Zrínyi Miklós mellszobrának megkoszorúzásával kezdődött a nevét viselő laktanya és egyetemi campus területén, a Hungária körúton. Koszorút helyeztek el Somogyi János József dandártábornok, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának műveleti helyettese, Deli Gergely, az NKE rektora és Lippai Péter dandártábornok, dékán. Szintén koszorút helyeztek el Csikány Tamás dandártábornok, tudományos rektorhelyettes és Padányi József vezérőrnagy, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője. A MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében Mudra József ezredes, parancsnok, míg a MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság nevében Bárány Zoltán ezredes, laktanyaparancsnok helyezték el az emlékezés virágait. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nevében Krózser Martin elnök és Terjék Levente hallgató főtörzsőrmester, a kari Hallgatói Önkormányzat alelnöke koszorúztak.A Zrínyiekhez kötődő települések és szervezetek nevében koszorút helyeztek el: a Csáktornyai Zrínyi Gárda elnökhelyettese, Dražen Berkopić, a Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület elnöke Kovácsné Kővágó Anna és Tislerics Antal elnökségi tag, Szigetvár város Önkormányzata képviseletében Varga Zoltán alpolgármester, Őrtilos Önkormányzata képviseletében Kelei Zita polgármester és Kunos Zoltán Lajosné, Zákányfalu Önkormányzata képviseletében Kocsis Edit, Murakeresztúr Önkormányzata képviseletében Polgár Róbert polgármester, Molnári Önkormányzata képviseletében Kósa János polgármester, Donja Dubrava Önkormányzata képviseletében Marijan Varga polgármester, Zoran Horvat polgármester-helyettes és Josip Ribić elnök.

A kar napja ünnepi állománygyűléssel folytatódott a díszteremben, ahol Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője Zrínyi munkásságát méltatta. Úgy fogalmazott: Zrínyi Miklósnak „ugyan csak 44 életév adatott, mégis beírta magát Európa történelmébe”. Mindezt az bizonyítja, hogy az ünnepségen a magyarok mellett Horvátország, Szlovénia, Ausztria polgárai ülnek, akik mindannyian magukénak vallják a költő és hadvezér örökségét. Padányi József szerint a vitézi becsület összekapcsolódik a szokásokkal és a katonai hagyományokkal, amelyek fontos szerepet töltenek be egy testület életében. Zrínyi Miklós 1650 körül írt művében, a Vitéz hadnagyban is foglalkozik a becsülettel, amely mögé a szakírók mások mellett a vitézség, a tisztesség, a tisztelet és a bizalom gondolati tartalmait sorolták a különböző korokban. Ezek a gondolatok „lefordíthatók a mára” és üzennek azok számára, akik napjainkban a honvéd tisztjelölteket és a civil hallgatókat nevelik – fűzte hozzá Padányi József.

Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott. Szigetvár Önkormányzata a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díjat 2023-ban Dénes Kálmán alezredesnek, a Műveleti Támogató Tanszék egyetemi docensének adományozta. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja Kiváló Oktató elismerést adományozott Harangi-Tóth Zoltán őrnagynak, a Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék tanársegédjének. Zrínyi Miklós Emlékgyűrűt kapott Völgyi Zoltán, a Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék tanársegédje. Hadtudományi Emlékplakettet kapott Nagy László Gerő ny. ezredes, Sobor János ny. ezredes és Juhász László ny. ezredes, valamint Bitera Roland őrnagy, Hegedűs Ernő alezredes, a Haditechnikai Tanszék adjunktusa, Vukics Ferenc alezredes, az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék kiemelt gyakorlati oktatója és Molnár Imre Tamás alezredes, a Katonai Testnevelési és Sportközpont testnevelő tanára. Hadtudományi Emlékérmet vehetett át Horváth Sz. Tibor és Domján Károly zászlós. A dékán Hadtudományi Emlékpajzsot adományozott Takács Márk György századosnak, az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék tanársegédjének és Kovács Zoltán főhadnagynak, az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék gyakorlati oktatójának. Hadtudományi Emlékérmet vehetett át Müller Ildikó, a Tanulmányi Osztály főelőadója és Szanyó Terézia, a Műveleti Támogató Tanszék előadója. Dékáni Dicsérő Oklevelet kapott a MH Ludovika Zászlóalj állományából Stark Péter Bence hallgató zászlós és Tóth Zoltán hallgató zászlós. A Honvéd Kulturális Egyesület elnöke a Zrínyi életmű kutatásában elért eredményei, és az egyesület érdekében végzett munkája elismeréseként Emléktárgyat adományozott Padányi József vezérőrnagynak, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetőjének.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes