NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

„A hadtudományok és a rendészettudományok vonzereje egyre nő!”

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Had- és Rendészettudományi Szekciója zárónapját és díjátadóját április 20-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában tartották.

Deli Gergely köszöntőjében úgy fogalmazott: „A Tudományos Diákköri Konferencia résztvevői megmutatták, hogy nemcsak tudják, hanem értik is a tudomány azon területét, amelynek művelése mellett elkötelezték magukat.” Az NKE rektora egyebek mellett arról is beszélt, hogy a Had- és Rendészettudományi Szekció zárónapján az ifjú tudósjelölteket és konzulens tanáraikat ünnepli az egyetem. A közel kétszáz versenyző között hagyományosan jelentős volt az NKE-s hallgatók száma, idén a pályázatok közel egyötöde más felsőoktatási intézményből érkezett, amelyben az öt magyarországi jogi kar is képviseltette magát. „Ez világosan mutatja, hogy a hadtudományok és a rendészettudományok vonzereje egyre nő, és ezek a tudományágak is elfoglalták méltó helyüket a tudomány világában” – hangsúlyozta Deli Gergely.

„Bíztatom önöket arra, hogy folytassák tovább ezt a munkát, kutassanak, vitatkozzanak, kételkedjenek, ez a munka pedig elvezeti önöket a doktori iskolákig, amelyek nyitott kapukkal várják önöket” — emelte ki Padányi József vezérőrnagy, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK) egyetemi tanára. Az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnöke emlékeztetett: a versenyzők útja – a tudományos pályára vezet, és a dolgozat megírásával olyan előnyt szereztek, amely a további tudományos pályán vissza fog köszönni.

„Leginkább az a fontos, hogy tegyék fel kérdéseiket, mestereiknek pedig az, hogy válaszoljanak rájuk, mert a kérdések viszik előre a világot” – fogalmazta meg Szendrő Péter. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia örökös elnöke a tudományos fórum zárása kapcsán rámutatott: napjainkban a mesterséges intelligencia fontos és megkerülhetetlen, de a termesztés intelligencia sosem lesz nélkülözhető.

„A jövő értelmisége formálódik” – mutatott rá köszöntőjében Mezey Barna. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia alelnöke kiemelte: a tudományos konferencián az ország legjobbjai voltak jelen, azok, akik a kutatásokban a legjáratosabbak, ugyanakkor a tudomány iránti alázat is jellemzi őket. Mezey Barna a hallgatókat arra kérte, ne adják fel a kérdezés és a kételkedés gyakorlatát, „mert akkor kapjuk meg a választ a tudományos kérdésekre, ha kérdezünk, és nem hisszük el az örök igazságokat!”

„Meggyőződésem, hogy mindenki sikerként könyvelheti el az elmúlt napokat, hiszen aki - bemutatta a dolgozatát, a megmérettetés által el tudja magát helyezni a rendszerben” – hívta fel a figyelmet Kovács Gábor r. vezérőrnagy zárszavában. Az NKE Rendészettudományi Karának (RTK) dékánja megköszönte a hallgatók és tanáraik, valamint a szervezők munkáját, majd kifejtette: a rendkívül összetett tanácskozáson, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egyebek mellett példával szolgál az alsóbb éves hallgatók számára is. „A 36. OTDK-n való részvétel során a versenyzők húsz tagozatban 191 pályaművet mutattak be. Ez elismerésre méltó, óriási teljesítmény” – mondta Kovács Gábor.

Az ünnepélyes esemény zárásaként az NKE RTK dékánja átadta az OTDK stafétáját Lippai Péter dandártábornoknak, az NKE HHK dékánjának.


Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes