NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Megemlékezés 1956-ról

„Amikor országunk legfontosabb állami ünnepei szóba kerülnek, akkor ezek közül mindig kiemelkedik három: az államalapítás ünnepe, az 1848-49-es szabadságharc kezdete és az 1956-os forradalom kirobbanásának dátuma.  Ezek közül a legutolsó az, ami időben a legközelebb van hozzánk, ezért a legtöbb fénykép, vagy filmfelvétel is erről az eseményről áll a rendelkezésünkre. A szovjet harckocsikkal szemben felsorakozó fegyvertelen tömeg képe pedig kortalan, ahogyan a kivételes bátorságuk is azzá lett idővel.” – mondta Fehérvári Ádám hallgató törzsőrmester, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon rendezett ünnepi állománygyűlésen.

A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus M. Szabó Miklós altábornagy díszteremben tartott kari megemlékezésen a honvéd tisztjelölt beszédében rávilágított arra, hogy a forradalom és szabadságharc története nem ért véget azzal, hogy a Kárpáti Körzet két összfegyvernemi hadseregének és a szovjet deszantosoknak sikerült egy heti kemény harc után vérbe fojtani a forradalmat. Az ország lakosságának szenvedései csak ekkor kezdődtek igazán. A provokációk és sortüzek, a politikai üldözések és elnyomás, a Nagy Imre per, a válogatás nélküli bebörtönzések és kivégzések, a több százezer ember nyugatra menekülése, vagy az éjszakánként érkező fekete autók és az ablakokon bekopogtató karhatalmisták zaklatásai még évekig tartottak. Ezek a sebek, amik ekkor keletkeztek, talán sosem gyógyultak be.

„1956 októberében a fiatalok, a mi korosztályunk tagjai, egyetemista fiúk és lányok álltak az események élére és fejezték ki egyértelműen a külső elnyomás és idegen megszállás elleni tiltakozásukat, amelyért végül súlyos árat fizettek. Az áldozatok és elesettek, illetve a hazáját elhagyni kényszerülő százezrek között ott volt a budapesti fiatalok jelentős része. Emlékezzünk hát erre az ifjú, de mégis nagy tettekre hivatott generáció tagjaira, amikor az 1956-os események szabadságért küzdő hősire gondolunk!- zárta gondolatait Fehérvári Ádám hallgató törzsőrmester.

Az ünnepi beszédet követően parancsok és határozatok ismertetésére került sor. A rendezvényen Lippai Péter dandártábornok, a Kar megbízott dékánja, megköszönte Varga Béla és Jánovszki György alezredeseknek a több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkájukat és nyugdíjba vonulásuk alkalmából dékáni emléktárgyat adományozott részükre.

Az elismerésben részesültek névsora ITT érhető el.

Szöveg: Németh-Zsohár Agnieszka őrnagy

Képek: Bukovszki Nikolett

 

 

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2023