NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tanácskozás a hibrid hadviselésről

Az angol nyelvű szakmai tanácskozásnak csütörtökön a Debreceni Egyetem Főépülete adott otthont.

A jelenléti és online eseményen az Egyesült Királyság, India, Románia és Szlovákia előadói mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Debreceni Egyetem (DE) történészei ismertették a témában elért legújabb kutatási eredményeiket. A konferencia témája a történelmi múlt vizsgálata mellett napjaink történéseit is felölelte.

A jelenlegi világrendet megváltoztatni akaró államok és nem állami szereplők céljaik megvalósítása során igyekeznek a megtámadott fél politikai, katonai, gazdasági, társadalmi, információs és infrastrukturális rendszereinek kritikus gyengeségeit célba venni. A nyílt és a fedett katonai és nem katonai tevékenységek leírására a szakirodalom a „hibrid hadviselés” kifejezést használja – innen ered a konferencia elnevezése is – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Jobbágy Zoltán ezredes.

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) dékánhelyettese kiemelte: a technológiai fejlődés és a globális világ nyújtotta különböző hálózatok lehetővé teszik a meglévő hatalmi eszközök szinkronizálását és a különböző tevékenységek szoros integrálását, amely a propaganda, a gazdasági eszközök, a félrevezetés, a szabotázs, a bomlasztás nyújtotta lehetőségeket új dimenzióba helyezi.

A gyors helyzetelemzés, a közel valós idejű helyzetfelismerés, az azonnali kommunikáció, az eszközök közvetlen irányítása, a kritikus gyengeségek nagyon pontos támadása, a műveletek feszes szinkronizálása, valamint a hatékony és széles körű stratégiai kommunikáció a konfliktusokat új dimenzióba helyezi – tette hozzá Jobbágy Zoltán.

A mostani szakmai tanácskozás jól illeszkedik a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Történelmi Intézet képzési programjába, amelynek keretében már 2020 óta elérhető a hallgatók számára a négy féléves Hadtörténeti specializáció.

Természetesen az együttműködés ennél jóval szélesebb körű a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, hiszen az NKE oktatói ugyancsak közreműködnek a DE valamennyi hallgatója számára elérhető honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatásában is – tájékoztatott Takács Levente, a DE BTK oktatási dékánhelyettese.

 

Forrás: www.unideb.hu


Címkék: hibrid háború