NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Ahhoz, hogy békében élhessünk, háborúra kell készülnünk!

„A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a Ludovika Akadémia, azaz a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia utódintézménye, valódi, szellemi örököse, amely ma is a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb színtű képzési szintjét képviseli – ismertette Lippai Péter dandártábornok köszöntőjében. A HHK dékánja elmondta: a kar mottója: A hazáért mindhalálig! „Ez az utolsó szó az, amely a katonai hivatást minden más hivatástól megkülönbözteti. Egyedül a katonai esküben szerepel a kifejezés, ha kell, életem árán is megvédem, ezért a katonatiszti pálya nagyon komoly elhatározás”. A kar azonban olyan képzési, nevelési programot ad cserébe, amelynek eredményeként a fiatal tisztek tanulmányaik végeztével teljesen más emberré válnak, mint amilyenek tisztjelöltként voltak – mutatott rá a dandártábornok. Hozzátette: egy katonai közösség részeként megtanulják, mit jelent a bajtársiasság: többek, pontosabbak lesznek, megbízhatóbb emberré válnak. Ezek olyan tulajdonságok, amelyek a civil életben és bármely munkahelyen hatalmas értéket képviselnek. Akkor is, ha mindezt nem egyszerű elsajátítani, akkor is, ha sokszor fájdalommal és szenvedéssel jár a tanulás – fogalmazott Lippai Péter.

„Ahhoz, hogy békében élhessünk, háborúra kell készülnünk. Az a feladatunk, hogy megtanítsuk a tisztjelöltjeinknek, hogyan lehet harchelyzetben is túlélni, sőt megnyerni az ilyen helyzeteket, akkor is, ha nagyon reméljük, hogy erre soha nem kerül sor” – magyarázta a kar dékánja.

Lippai Péter dandártábornok arról is beszélt, hogy az NKE HHK hallgatói egyúttal szerződéses katonai szolgálatot látnak el a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj kötelékében, tehát egy sokkal magasabb összegű ösztöndíj illeti meg őket, mint az NKE civil hallgatóit, ráadásul biztosított a kollégiumi elhelyezés, valamint a napi háromszori ellátmány. Emellett egyre modernebb, egyre korszerűbb eszközökkel dolgozhatnak, és már az első évesek is megkapják az ún. digitális katona egyéni felszerelést. „Magas szintű követelményeket támasztunk, ám ezek teljesítéséhez magas szintű feltételeket biztosítunk hallgatóinknak” – foglalta össze Lippai Péter dandártábornok.

„Katonának lenni nagyon szép hivatás, ami ugyan tele van kihívással, de csodálatos módon ezeket a kihívásokat egy csapat részeként kell teljesíteni” – hangsúlyozta Szücs Péter alezredes. A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka egyebek mellett elmondta: nagyon fontos, hogy az érdeklődők reális képet kapjanak arról is, milyen munkát végez az egyetem és a kar annak érdekében, hogy hallgatói a megfelelő képzést kapják meg ahhoz, hogy a választott katonai hivatásukat professzionális módon tudják másokat vezetve végrehajtani. Ebben a Ludovika Zászlóalj feladata az egyetemmel közösen és kiváló együttműködésben a honvédtisztjelöltek szocializációjának biztosítása, nevelésének támogatása, segítése a kiképzések során mindenben azon az úton, amelynek végén olyan tisztekké, olyan katonai vezetőkké válhatnak, akikre fel lehet nézni, akiket követni lehet.

„Sok jelző elhangzott már a katonai felsőoktatással kapcsolatosan, de az egyik legfontosabb, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon egyetemi szintű képzésről van szó, tehát önök diplomás tisztek lesznek, akik a magyar társadalom értelmiségi elitjéhez fognak tartozni” – emelte ki Szászi Gábor ezredes. A HHK Oktatási dékánhelyettes egyebek mellett ismertette a kar oktatási portfolióját. Szászi Gábor ezredes részletesen beszámolt a kar képzéseiről és a felvételi eljárás rendjéről is. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon a Katonai vezető, Katonai infokommunikáció, Katonai logisztika, Állami légiközlekedési, illetve Biztonság- és védelempolitika (civil szak) alapképzési szakokra lehet jelentkezni.

Az ünnepélyes megnyitó után az érdeklődők egyebek mellett katonai testnevelési bemutatót, illetve katonai harcászati bemutatót is megtekinthettek.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: HHK nyílt nap