NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

„Egyediségünkre büszkének kell lennünk”

Koszorúzással egybekötött ünnepi állománygyűlésen ünnepelte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2024. február másodikán a Kar napját.

Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy Zrínyi Miklóst, a kitűnő hadtudóst, katonai vezetőt és költőt példaképül választani nagy bátorság. Méltóvá kell válnia a szervezetnek tudásban, tettekben és hozzáállásban a névadó hadvezér szellemiségéhez, hírnevéhez, eszméjéhez. Hozzátette, hogy a Kar minden tekintetben eleget tesz ezen elvárásoknak, az állomány példásan helyt áll a hagyományok ápolásában, a Magyar Honvédség által támasztott elvárásoknak, a nemzeti célkitűzéseknek, és a felsőoktatás, a tudomány követelményeinek.   

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek nélkülözhetetlen része a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.  Egyetemünk a közszolgálati képzés elsőszámú hazai felsőoktatási intézménye, és az egyik legfontosabb regionális tudásközpontja. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a társadalmi igények, a nemzetstratégiai célok és a felsőoktatás közötti hatékony együttműködést képviselve tevékenységünket a közjó érdekeltjeinek igényeihez igazítsuk.” – mondta a rektor.

Deli Gergely rávilágított arra, hogy a jó teljesítményhez szükség van a megfelelő támogató háttérre, az előremutató jövőre és a stabilitásra. Reméli, hogy a jövőben is minden támogatást megkap az egyetem ahhoz, hogy az ország megbecsült, nemzetközileg is elismert, a felsőoktatási intézmények rangsorában előkelő helyet elfoglaló tudásközpont maradjon.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy „Egyediségünkre büszkének kell lennünk, hiszen nincs másik egyetem, amely ennyire speciális lenne, mint a mienk. Ez az egyediség ugyanakkor sokkal több munkával, felelősséggel és kötöttséggel is jár”.

A köszöntő gondolatokat követően Padányi József vezérőrnagy, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője mondta el emlékező beszédét. A vezérőrnagy kiemelte a stratégiai előrelátás fogalmát, amely nem csak a múlt nagy hadvezéreinek ismérve volt, hanem megítélése szerint, a jövő nemzedékének nélkülözhetetlen képessége kell, hogy legyen. Ezen képességhez vezető úton a katonai felsőoktatásban dolgozóknak kell elvezetniük a holnap vezetőit, a honvéd tisztjelölteket.

„Ettől még nem lesznek kiemelkedő vezetők, de rendelkezni fognak a szükséges alapokkal. A cél az, hogy tudjanak élni ezzel a tudással, tudják vezetni a rájuk bízott hadat.” – hangsúlyozta a vezérőrnagy.

Az ünnepi megemlékezéseket határozatok ismertetése, kitüntetések és elismerések átadása zárta. Vargha Tamás miniszterhelyettestől a Tiszti Szolgálati Jel 20 év után járó második fokozatát vehette át Fehér András alezredes, az intézmény Informatikai Tanszékének tanársegédje. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi Miklós-díjat ebben az évben az osztrák nemzetiségű dr. Harald Pöcher nyugállományú vezérőrnagynak, az NKE címzetes egyetemi tanárának adományozta. A Zrínyi-emlékgyűrűt az idén hetvenöt éves Kende György nyugállományú ezredes, az intézmény professzor emeritusa és Virág István, a Magyar Államvasutak Zrt. leköszönő pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese vehette át.

A kari napon a Honvédelmi Minisztérium vezetői és a Magyar Honvédség elöljárói mellett Zrínyi Miklós emlékéhez kötődő hazai és horvátországi települések polgármesterei, valamint számtalan katonai alakulat, és a horvátországi, 2001-ben életre hívott történelmi hagyományőrző Csáktornyai Zrínyi Gárda (Zrinski Garda Cakovec) tagjai is részt vettek.

Szöveg: Németh-Zsohár Agnieszka

Képek: Fülöp Dóra

 

A Kar Napja alkalmából elismerésben részesültek névsora


Címkék: Főoldali hír 2024