NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Határtalan hadtudomány - vagy tehetséggondozás Virginiában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy ösztöndíj keretében akár határon túl folytassák tudományos-szakmai tanulmányaikat, munkájukat.

Ennek a lehetőségnek ékes bizonyítéka Gracza Hornyák Veronika, aki a 2023/2024-es tanévet az Egyesült Államok fővárosában található American University-nél tölti, az elnyert Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően. Veronika kutatási területe a transzatlanti és uniós katonai műveletek, valamint a nők missziós szerepvállalása. A téma nagyban kapcsolódik doktori témaválasztásához is, ami az Európai Unió társadalmi egyenlőséghez kapcsolódó szakpolitikájának katonai kiképző műveletekben való megvalósulását vizsgálja.

A kint tartózkodás ideje alatt a Hadtudományi Doktori Iskola hallgatójának lehetősége volt látogatást tenni a norfolki NATO Transzformációs Parancsnokságon, ahol számos civil és katonai vezetővel, szakértővel sikerült egyeztetnie. Például Zsiga Tamás dandártábornokkal, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet vezetőjével, a képviselet munkájáról, prioritásáról és feladatairól, Németh Gergellyel, a szövetség jövőkutatásért felelős stratégiai előrelátási csoportjának vezetőjével, a NATO jövőbelátási és hosszútávú stratégiai tervezési folyamatairól, és Klodiana Thartori szakértővel a NATO humánbiztonsághoz kapcsolód tevékenységéről beszélgettek. A kétnapos tanulmányút ideje alatt a doktorandusz találkozott Lengyel József alezredessel, aki a Parancsnokság kiképzési és képzési feladatait ismertette, és Boldizsár Gábor ezredessel is, - aki amellett, hogy az NKE oktatója -, a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet mellett, a Magyar Honvédség és az Egyesült Államok Egyesített Vezérkara közötti összekötői feladatokat látja el. Veronika és Boldizsár ezredes közötti tudományos-szakmai együttműködés – akinek több kurzusát is felvette a hallgató - jó alapot biztosított a látogatás ötletének megvalósításához, amit a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője is támogatott.

Az ösztöndíj útján elnyert amerikai tanulmányi év, és a NATO Transzformációs Parancsokságon tett látogatás olyan élményekkel és tudással gazdagította a hallgatót, amelyek nélkülözhetetlenek a tudományos és szakmai életpálya további lépcsőfokához. Bízunk benne, hogy Veronika példájához hasonlóan, más fiatal tehetségek is élnek a határokon átnyúló tehetséggondozás lehetőségével.

Szöveg és képek: Graza Hornyák Veronika, Boldizsár Gábor ezredes


Címkék: Főoldali hír 2024