NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Országhatárokon ível át a FOURLOG 2024

Május közepén megkezdődött a FOURLOG 2024 Logisztikai Kiképzés elnevezésű többnemzeti gyakorlat. A gyakorlat első ütemének a Bécsben található Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskola adott otthont. Ebben a szakaszban az RSOM műveletekkel kapcsolatosan kaptak felkészítést a hallgatók, majd gyakorlati foglalkozás keretében a vasúti be-és kirakodás, valamint az ellátó pontok telepítésének feladatait ismerhették meg.

A képzés második üteme a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Hungária körúti telephelyén zajlott. Az ellátási lánc harcászati tagozatán, a műveleti területen várható parancsnoki és szakbeosztásokra történő felkészítés zajlik, ami a korábbi tanulmányok során elsajátított szakharcászati, logisztikai támogatási ismeretek idegen nyelven, többnemzeti környezetben történő begyakorlását, az előző félévek szakmai tananyagának koncentrált megjelenését és alkalmazását jelenti.

A háromszor ötnapos időszakot felölelő képzés második szakaszában a többnemzeti munkacsoportokba beosztott hallgatók képzettségüknek megfelelő logisztikai szakfeladatokat terveztek és oldottak meg, korszerű NATO logisztikai informatikai modulok felhasználásával. A munkacsoportok jelentéseit Stefan Lampl dandártábornok Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolájának parancsnoka, Martin Novotný alezredes a Cseh Védelmi Egyetem Logisztikai Tanszék tanszékvezető-helyettese, Pap Andrea ezredes az NKE HHK Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék vezetője, Gulyás György alezredes a magyar ütem kiképzés vezetője és Martin Brunnhofer osztrák kiképzésvezető hallgatták meg. A jelentések a zászlóalj felelősségi körzetének logisztikai felderítésének eredményeire, a zászlóaljtörzs logisztikai tervezéssel kapcsolatos szakfeladataira, és a konvojtámogató központ kijelölésének, telepítésének és működtetésének feladataira fókuszáltak.

A képzési program harmadik része már a Cseh Köztársaságban zajlik, ahol a hallgatók a program során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteiket, egy komplex gyakorlati foglalkozás keretén belül erősítik meg, egy bonyolult katonai logisztikai szakfeladat terepen történő megvalósításával.

Szerző: Dr. Pap Andrea ezredes, Gulyás György alezredes

Képek: Dr. Pap Andrea ezredes, Dr. Kenessei Zsolt százados


Címkék: Főoldali hír 2024