NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Fejlődés, tanulás, barátság

Immár hetedik alkalommal rendezték meg a Közös Biztonság- és Védelempolitikai Olimpia (Common Security and Defence Policy (CSDP) Olympiad) elnevezésű rendezvényt. A kétévente megszervezett, idén egy héten át tartó nemzetközi megmérettetésnek ezúttal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont.

2024 második felében az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi tisztségét Magyarország látja el; az elnökségi feladatok közé tartozik e nemzetközi tudományos verseny lebonyolítása is, amelyet az aktuális elnökség és az Európai Biztonság- és Védelempolitikai Akadémia (European Security and Defence College, ESDC) szervez meg.

E rendezvény egyben hazánk uniós elnökségének első hivatalos programja is volt, amelynek megnyitóját az egyetem Széchenyi Dísztermében tartották július 2-án. A megjelenteket elsőként Jobbágy Zoltán ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati Tanszékének vezetője köszöntötte.

Ezt követően Deli Gergely rektor nevében Kovács László vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes mondott köszöntő beszédet. Felidézte a verseny történetét: az első megmérettetésre 2012-ben került sor, s az olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta minden második évben megrendezik. Magyarország 2016 óta képviselteti magát a programon, hazánk tehát harmadik alkalommal vesz részt e tudományos olimpián. Az esemény népszerűségéhez hozzájárult az, vélte a vezérőrnagy, hogy fontos intézmények nyitottnak mutatkoztak az e fajta tudásmegosztásra és tapasztalatcserére, felismerve, hogy e nemzetközi rendezvény értékes kapcsolatok építésének is kiváló fóruma lesz. Ez pedig az unió erősítésének fontos eleme.

A rektorhelyettes felidézte a verseny korábbi sikeres magyar résztvevőit, akik csapatban és egyéni teljesítményük okán egyaránt jól szerepeltek, majd a verseny menetéről szólt. Az eredményektől függetlenül hasznos lesz e program, hiszen a beadott esszék szóbeli prezentálására, logikus érvelésre, meggyőződések újragondolására készteti a résztvevőket – húzta alá.

Lippai Péter dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja azt emelte ki, hogy az együttműködés erejének fontossága minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált. Az öreg kontinens jövőjének, prosperitásának és biztonságának záloga a kooperáció, a biztonságpolitikai vonatkozású innovatív gondolatok, friss meglátások – márpedig ezekről az értékekről az e versenyen indulók tanúbizonyságot tettek. Az e rendezvény kapcsán születő szakmai kapcsolatok, barátságok jelentősége ugyancsak óriási, hiszen a jövő közös értékeket valló vezetőinek együttműködését alapozhatja meg.

A dandártábornok arra bíztatta a versenyzőket, hogy hozzák ki magukból a maximumot, és emlékeztette őket arra, hogy e megmérettetés nemcsak a versengésről, hanem az egymástól tanulásról, új perspektívák felfedezéséről, szakmai és emberi fejlődésről is szól. A mentorokról szólva pedig kiemelte a biztonság- és védelempolitikai vezetők új nemzedékének támogatásában betöltött szerepüket, amellyel Európa megerősítéséhez járulnak hozzá.

Ezt követően Hajnik László, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében jelezte: Magyarország július 1-je óta az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, s ilyen minőségében is a tagállamok és intézmények közti őszinte kommunikáció jegyében tevékenykedik majd a béke, a prosperitás és egy erős Európa érdekében. A szomszédunkban és a világban zajló konfliktusok arra hívják fel a figyelmünket, hogy Európának érdemben fejlesztenie kell védelmi képességeit – jelezte. Hozzátette: a magyar kormány elnökségi programjának hét prioritása közül az egyik a közös biztonság- és védelempolitika, ennek kapcsán pedig három prioritást jelöltek meg.

Az első az unió katonai válaszképessége, a második a katonai képességek fejlesztése, az állandó strukturált együttműködés, a PESCO (Permanent Structured Cooperation – amelynek célja a tagországok szorosabb kooperációja a védelem és a biztonság terén – a szerk.), harmadik pedig az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (EU's Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)). E kiemelt területeket szem előtt tartva a magyar elnökségi politika kiemelt hangsúlyt fektet a védelmi innovációra és a tagországokkal való védelmi beszerzési együttműködés erősítésére.  A versenyen 15 tagállam 38 versenyzője vesz részt; a program a kapcsolódó témák rendkívül széles skáláját öleli fel. Őszintén remélem, hogy sok új ismerettel gazdagítja a résztvevőket – zárta gondolatait Hajnik László.

Harald Gell ezredes, az Erasmus-program által ihletett, a fiatal tisztek cseréjére irányuló európai kezdeményezés végrehajtási csoport elnöke ugyancsak köszönetét fejezte ki a szervezőknek, majd az esszék értékelésének korrekt rendszerét ismertette. Ennek kapcsán szólt arról is, hogy plágium szempontjából is ellenőrizték a beadott anyagokat. A plágium bűncselekmény, s mint ilyen, nem elfogadható – jelentette ki. Az esszé leadási határideje kapcsán pedig úgy fogalmazott: a tartalékképzés fontos katonai elv, ennek fényében fontos lenne, hogy a kiadott feladatot ne az utolsó pillanatban készítsék el, ahogyan azt sokan tették.

Az ezredes felidézte a verseny történetének kezdeteit, amelynek során olyan is előfordult, hogy azt egy régi színházépületben rendezték meg, s bár a COVID némi megtorpanást hozott, annak lecsengése után is folytatódott az eseménysorozat. Az egész a tanulásról, a közös kül- és biztonságpolitikáról szól, de mi is az? Kooperáció – szögezte le Harald Gell. Kiemelte: három stratégiai célt tűztek ki. Az interoperabilitást, azaz az együttműködési képesség növelését, az unió intézményeivel kapcsolatos edukáció összehangolását, ezáltal támogatva Európa biztonsági és védelmi kultúráját. A harmadik, és talán legfontosabb pedig a barátság – utalt az ezredes a köztük, szakemberek közti évtizedes ismeretségre és sikeres együttműködéseket tükröző projektekre, végezetül pedig sok sikert kívánt a versenyzőknek.

A verseny szervezője, Molnár Anna, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének vezetője volt, aki 2013 óta az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia (European Security and Defence College) Oktatási Végrehajtó Bizottság (Executive Academic Board, ESDC EAB) magyar tagjaként részt vesz az ESDC oktatási portfóliójának fejlesztésében és a képzések szervezésében. Molnár Anna a megnyitó végén megköszönte a minisztérium és az egyetem támogatását, szervezésben nyújtott segítségét. 

 

Szöveg: Kovács Lilla

Fotó: Szilágyi Dénes