NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tanévet zárt a kar állománya

 

Tanévzáró állománygyűlést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állománya részére Lippai Péter dandártábornok, 2024. július elsején. A tanévzáró fő témája a 2023/2024 éves tanév értékelése volt.

„Kihívásokkal terhelt, ugyanakkor nagyon sok eredményt is hozó tanévet zártunk. Elindítottunk egyfajta minőségi változást az oktatásban, azonban ennek valós, látható eredményei időt igényelnek. Az a tanterv, amit 2023 szeptemberében elkezdtünk, az majd három év múlva, a végzősök teljesítményén lesz igazán mérhető.” –kezdte gondolatait a dandártábornok.

A kar dékánja szólt arról is, hogy a karon dolgozó munkatársak - legyenek azok oktatók vagy adminisztratív beosztásban lévők - egy nagy rendszernek a része, és ez a rendszer csak akkor lesz eredményes, ha mindenki szorosan együttműködik a másikkal. Lippai dandártábornok üdvözölte a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj vezetőjének tett intézkedéseit a Zászlóalj és a Kar közötti szorosabb és eredményesebb munka érdekében, mert, ahogy fogalmazott „a katonatiszti szocializáció, a nevelés és az oktatás szerves egységet alkotva tudja megfelelően felkészíteni a tisztjelöltet a tiszti pályára”.

A dandártábornok beszélt az idei tanévbe beillesztett új képzési elemről, az Egységes Gyalogostiszti Felkészítés képzésről, amely megítélése szerint rendkívül nagy feladat a Kar számára. Elmondta, hogy a kidolgozott rendszer nem végleges, folyamatosak a visszacsatolások, és a tematikában a javítást, korrigálást igénylő momentumok. „Hosszú még az úgynevezett tér, erő, idő egyensúlyának megteremtéséhez vezető út” – fogalmazott a tábornok.

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban a kutatás és a tudomány terén olyan eredményeket tudott a Kar felmutatni, amelyek igazán felkeltették a felsővezetők figyelmét. Kiemelte, hogy tovább kell haladni a megkezdett úton, és arra kell törekedni, hogy a megfelelő kommunikációval eljussanak a fejlesztésekkel, kutatásokkal és egyéb kari sikerekkel kapcsolatos információk a vezetőkhöz. Miután a kar dékánja megköszönte az állománynak a tanévre szóló munkáját, elismerések átadására került sor.

Elsőként Szabó András Miklós százados, a Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék tanársegédje vehette át a Honvédelem Napja alkalmából adományozott Év Katonája Kitüntető Címet. Ezt követően a kar dékánja megköszönte Krajnc Zoltán ezredesnek a tudományos dékánhelyettesi beosztása során mutatott lelkiismeretes és példamutató munkáját, és részére Hadtudományi Emlékpajzsot adományozott. Egyúttal bejelentette, hogy július elsejével a kar tudományos dékánhelyettesi beosztás ellátására Berek Tamás ezredest kérte fel.

Nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés okán, a katonai felsőoktatásban végzett lelkiismeretes odaadó szolgálatát megköszönve, emléktárgyat kapott Horváth Attila ezredes a Műveleti Logisztikai Tanszék egyetemi tanára.

A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus területén végzett példamutató szolgálati tevékenységéért, és a Kar érdekében tanúsított odaadó munkájáért dékáni emléktárgyat kapott Svihura László, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Fegyveres Biztonsági Őrszolgálat, parancsnoka, és Malik Pál, Janicsák János, Balázs Béla urak, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Fegyveres Biztonsági Őrszolgálat, fegyveres biztonsági őrei.

Szöveg és képek: Németh-Zsohár Agnieszka

 


Címkék: Főoldali hír 2024