NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Sokrétű tanszék, nélkülözhetetlen szakterületek

A harctámogatás aktuális kérdéseire adható válaszokról szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszékének tudományos-szakmai rendezvénye.

Az immár harmadik éve megrendezett szimpózium elsődleges célja a tanszék kutatási tevékenységének és legújabb tudományos eredményeinek megjelenítése, továbbá a harctámogatás aktuális kérdéseinek kifejtése, különös tekintettel a geoinformációs, a műszaki, a tüzér, valamint a vegyivédelmi szak- és tudományterületek vonatkozásában. A rendezvény kiemelt jelentőséggel bír a tanszék doktoranduszai számára a tudományos kutatás során elért eredményeik szakmai közegben történő prezentálására, megvitatására.

A Magyar Hadtudományi Társasággal együttműködésben megvalósuló és évről évre egyre nagyobb érdeklődéssel övezett rendezvényt Berek Tamás ezredes egyetemi tanár, a tanszék vezetője nyitotta meg. Megnyitó beszédében méltatta a tanszék szerteágazó kutatási tevékenységét vezető oktatók munkáját, ami biztos alapot nyújt a honvéd tisztjelöltek gyakorlatorientált és korszerű felkészítéséhez. Az ezredes fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a rendezvény sikerére alapozva, a harctámogatás aktuális kérdéseiről az elkövetkező években számítani lehet hasonló tudományos-szakmai fórumokra.

Az idei szimpózium első felében a Műveleti Támogató Tanszék szakcsoportvezetői adtak tájékoztatást a 2023/2024. tanévben elvégzett feladataikról, különös tekintettel a szakcsoportok tudományos kutatási, pályázati és publikációs tevékenységére, valamint az aktuális szakmai együttműködésekre. Előadásaikban hangsúlyozottan kitértek Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló és a tanszék által kutatott támogatási szakágazatokat érintő fejlesztések szakmai kihívásaira és az ezekre adható válaszokra.

A rendezvény második felében néhány kiemelkedő kutatási projekt eredményeinek bemutatására került sor. Elsőként Bakos Tamás alezredes az űrtevékenység létfontosságú rendszerelemként azonosított és kijelölt földi kiszolgáló létesítményeinek fizikai védelme és annak fejlesztési lehetőségeiről, majd  Ember István alezredes a Kulturális és Innovációs Minisztérium Új Nemzeti Kiválóság Programjának (ÚNKP-23-4-I-NKE-17) szakmai támogatásával megvalósuló 3D nyomtatott, polimer robbantástechnikai alkatrészek hatékonyságáról számolt be. Tóth László főhadnagy „A Kresy bűvöletében” címmel tartott érdekfeszítő előadást Lengyelország történelmi területi ambícióról. Ombódi Imre alezredes doktorandusz távollétében „A haderőreform hatása a geoinformációs támogatás feladatrendszerére” című kutatási témáról Kállai Attila alezredes a PhD hallgató témavezetője számolt be.

 

Szöveg: Kállai Attila alezredes

Képek: Németh-Zsohár Agnieszka

 


Címkék: Főoldali hír 2024