NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hivatalos honlapján.

Alapos tájékozódás, tervezés, családi beszélgetések, érvek és ellenérvek sorozata előzi meg azt a folyamatot, amikor magunk, vagy gyermekünk részére igyekszünk megtalálni és kiválasztani a kitűzött célok eléréshez szükséges legmegfelelőbb felsőoktatási intézményt. Döntésük meghozatala érdekében arra törekszünk, hogy itt, ezen a felületen, a lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtsuk célkitűzéseinkről, képzéseinkről, hitvallásunkról.

Platón úgy fogalmazott, hogy „A munka legfontosabb része a kezdet”. Mert a kiválasztott felsőoktatási intézmény, a megjelölt szakma és szakirány, majd az erre épülő tanulás, a cél elérése érdekében befektetett munka, egyik fontos alapköve, mondhatni kezdete a jövőnknek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ma Magyarországon egy olyan egyedülálló tudásközpont, amely a köz szolgálatára vállalkozó fiataloknak a Ludovika hagyományait megőrizve, modern oktatást, versenyképes tudást, sajátos hivatást, egyedi értékrendet és biztos jövőt kínál.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar az ország egyetlen olyan oktatási intézménye, ahol katonai felsőoktatás folyik. Szellemiségében olyan értékeket képvisel, mint a haza védelme és szeretete, a bajtársiasság, a hűség, a csapatszellem, valamint a hagyományok tisztelete. Az országnak szüksége van tettre kész és elhivatott, jól képzett fiatalokra. Olyanokra, akik képesek hazájukért küzdeni, és azt ha kell, a legnagyobb áldozatot is meghozva megvédeni.

Intézményünk a Magyar Honvéd­ség (MH) haderőnemei számára képez leendő katonai vezetőket, valamint a védelmi szféra követelményeinek megfelelő biztonság- és védelempolitikai szakértőket. A Karon jól megférnek egymással a katonai, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási terület szakjai, de emellett műszaki területen is folytatunk képzéseket. A civil és katonai oktatás közös sajátossága, hogy a későbbi életpályájukat a civil életben folytató hallgatók, ugyanazon a magas színvonalon sajátíthatják el választott hivatásuk elméleti alapjait és szakmai fortélyait, mint a tiszti hivatást választók.

A leendő katonatisztek képzése a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson folyik. A honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjaiként az MH Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek szolgálatot, amely egyben a katonai értékrendek alapján működő nevelés és szocializáció kiemelkedő helyszíne. Oktatásuk nem kizárólag tantermekben történik, hiszen a tantervek számos gyakorlati foglalkozást tartalmaznak, amelyek jelentős részét terepen, harcszerű körülmények között kell végrehajtani. Fontos célkitűzésünk a lehető leggyakorlatiasabb felkészítés a lehető legszélesebb feladatrendszerre. Ennek érdekében hallgatóink képzésében kiemelt szerepet kap a fizikai, a nyelvi és a harcászati felkészítés.

A Kar az alap– és mesterképzésein kívül, a Magyar Honvédség működéséhez elengedhetetlen tanfolyami képzéseket, illetve a leendő felsővezetők részére katonai felsővezetői szakirányú továbbképzést (vezérkari tanfolyam) tart. Mindezeken felül intézményünkben két doktori iskola ­– a Hadtudományi Doktori Iskola, és a Katonai Műszaki Doktori Iskola ­− is működik, melyek a tudományos kutatások és felkészítések fellegváraként várja a leendő doktorandusz hallgatókat.

Az oktatói állományt rendkívül magasan képzett, nyelvekben jártas, az új technológiákra fogékony, felkészült katonai és civil szakemberek alkotják, akik képesek a megszerezhető legkorszerűbb tudást a képzéseinkbe integrálni. Oktatóink mindent megtesznek azért, hogy a folyamatosan fejlődő és modernizálódó honvédséghez alkalmazkodva minőségi tananyagot oktathassanak a hallgatóknak.

Fő célunk, hogy a nálunk végzett hallgatók a kor színvonalával lépést tartva, a társadalom és a Magyar Honvédség elvárásainak megfelelve, képesek és készek legyenek a haza védelmére, a köz szolgálatára, és a jövőbeni vezetői feladataik ellátásra.  

 

Tisztelt Érdeklődő!

Ha felkeltettük érdeklődését, bátran böngéssze folyamatosan frissülő honlapunkat, amely reményeink szerint elegendő információt nyújt képzéseinkről, eredményeinkről, kutatásainkról és munkánkról.

 

Dr. Lippai Péter dandártábornok

dékán

 

 

Küldetésnyilatkozat

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a több mint kétszáz éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományait megőrizve, a 21. század kihívásainak eleget téve, a kormányzat és a honvédelmi tárca elvárásainak megfelelően végzi a honvéd tisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség tiszti állományának át- és továbbképzését, valamint a biztonsági szektor szakembereinek oktatását.

A korszerű ismeretek átadásán túl, a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a honvéd tisztjelölt hallgatók haza iránti elkötelezettségének elmélyítésére, a katonai hagyományok tiszteletére.

 A Karon folyó oktatás igazodik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemiségéhez, a közszolgálati ethosz megteremtéséhez, a kiszámítható és tervezhető közszolgálati életpályamodell kialakításához.

 A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar minden munkatársa, oktatók és adminisztratív dolgozók egyaránt elkötelezetten tevékenykednek a honvédelmi, valamint a biztonsági szféra személyi állományának minőségi fejlesztése érdekében.