NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kari Tanács munkarendje 2023

A Kari Tanács a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar legmagasabb szintű döntéshozó, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési joggal felruházott testülete, amely a Kart érintő kérdésekben önálló döntést hoz, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, magasabb vezetői döntést kezdeményez.

A Kari Tanács ülésének tervezett időpontjai:

2023. január 23.

2023. február 20.

2023. március 20.

2023. április 24.

2023. május 15.

2023. június 1.

2023. június 12.

2023. július 10.

2023. július 25

2023. szeptember 25.

2023. október 24.

2023. november 27.

2023. december 11.