NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kari Tanács munkarendje 2023

A Kari Tanács a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar legmagasabb szintű döntéshozó, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési joggal felruházott testülete, amely a Kart érintő kérdésekben önálló döntést hoz, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, magasabb vezetői döntést kezdeményez.

A Kari Tanács ülésének tervezett időpontjai:

2023. január 23.

2023. február 20.

2023. március 20.

2023. április 24.

2023. május 15.

2023. június 12.

2023. július 10.