NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kari Tanács

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazati és tanácskozási jogú tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma 19 fő.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának hivatali beosztásuk alapján tagjai:

 1. Dr. Lippai Péter dandártábornok,  megbízott dékán, a Kari Tanács elnöke,
 2. Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes,
 3. Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, nemzetközi dékánhelyettes,
 4. Dr. Berek Tamás ezredes, mb. tudományos dékánhelyettes,
 5. Dr. Palik Mátyás ezredes, katonai repülési dékánhelyettes,
 6. Palkovics Vivien hallgató főtörzsőrmester, a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának választott tagjai:

 1. Dr. Balla Tibor ezredes,
 2. Ember István alezredes,
 3. Dr. Kiss Gabriella közalkalmazott,
 4. Dr. Németh András alezredes,
 5. Dr. Németh József Lajos közalkalmazott,
 6. Papp Tibor ezredes,
 7. Dr. Taksás Balázs őrnagy,
 8. Dr. Tóth András őrnagy,
 9. Visi Tibor ezredes.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának delegált tagjai:

 1. Benkő Lili Veronika hallgató őrmester, a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 2. Takács Donát hallgató őrmester, a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 3. Bodó Szabolcs alezredes, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának titkára:

Papp Tibor ezredes, dékáni hivatalvezető.