NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kari Tanács

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazati és tanácskozási jogú tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma 19 fő.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának hivatali beosztásuk alapján tagjai:

 1. Dr. Lippai Péter dandártábornok,  megbízott dékán, a Kari Tanács elnöke,
 2. Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes,
 3. Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, nemzetközi dékánhelyettes,
 4. Dr. Krajnc Zoltán ezredes, tudományos dékánhelyettes,
 5. Dr. Palik Mátyás ezredes, katonai repülési dékánhelyettes,
 6. Méhes Roland hallgató főtörzsőrmester, a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának választott tagjai:

 1. Dr. Balla Tibor ezredes,
 2. Dr. Berek Tamás ezredes,
 3. Ember István alezredes,
 4. Dr. Farkas Tibor őrnagy,
 5. Dr. Kiss Gabriella közalkalmazott,
 6. Dr. Németh András alezredes,
 7. Dr. Németh József Lajos közalkalmazott,
 8. Papp Tibor ezredes,
 9. Visi Tibor ezredes.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának delegált tagjai:

 1. Nagy Kristóf Máté hallgató főtörzsőrmester, a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 2. Dózsa Bálint hallgató főtörzsőrmester, a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 3. Károlyi Lili hallgató, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának titkára:

Papp Tibor ezredes, dékáni hivatalvezető.