Kari Tanács

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazati és tanácskozási jogú tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma 19 fő.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának hivatali beosztásuk alapján tagjai:

 1. Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán, a Kari Tanács elnöke,
 2. Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes,
 3. Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, mb. nemzetközi dékánhelyettes,
 4. Dr. Krajnc Zoltán ezredes, tudományos dékánhelyettes,
 5. Dr. Palik Mátyás ezredes, katonai repülési dékánhelyettes,
 6. Hatvani Zsombor honvéd tisztjelölt , a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának választott tagjai:

 1. Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár,
 2. Dr. Fregán Beatrix közalkalmazott,
 3. Garainé Sziráki Brigitta törzszászlós,
 4. Dr. Kaló József egyetemi docens,
 5. Molnárné Csősz Irma közalkalmazott,
 6. Dr. Németh András alezredes,
 7. Dr. Petruska Ferenc alezredes,
 8. Dr. Taksás Balázs százados,
 9. Dr. Vég Róbert László alezredes,
 10. Visi Tibor ezredes.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának delegált tagjai:

 1. Méhes Roland honvéd tisztjelölt , a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 2. Grajzel Sáron honvéd tisztjelölt, a Hallgatói Önkormányzat képviselője,
 3. Tóth Klaudia hallgató, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának titkára:

Papp Tibor ezredes, dékáni hivatalvezető.