NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kari Minőségügyi Bizottság

Minőségbiztosítás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és tudományos teljesítményének, szakmai színvonalának növelése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet, amely hozzájárul az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a kiegészítő tevékenységek, valamint az intézményi irányítás magas színvonalú ellátásához és folyamatos tökéletesítéséhez.

A Kar minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését a dékán biztosítja. A kar minőségbiztosítási rendszerének működtetése, a kar átfogó önértékelési és minőségközpontú irányítási folyamatainak koordinációja a dékán által kijelölt dékánhelyettes (kari minőségügyi vezető) feladata.

A kari minőségbiztosítás felügyeletét a Kari Minőségügyi Bizottság (KMB) végzi. A KMB szervezetének és működésének részletes szabályait a dékán által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

A szak minőségbiztosítási módszertani, koordinációs és adminisztratív feladatait a szakfelelős látja el. A szakfelelős feladata a kialakított minőségbiztosítási rendszer képviselete, vezetéstámogató funkcióinak kommunikációja, valamint a működtetés során a szak önértékelési és minőségközpontú irányítási folyamatának koordinációja. A szakfelelős jogosult a dékánnál, illetve a Kari Tanácsnál kezdeményezni a minőségi tevékenységet vagy a szak minőségi megítélését hátrányosan befolyásoló tevékenység vagy gyakorlat megszüntetését, illetve megváltoztatását.

 

Dr. Szászi Gábor ezredes, egyetemi docens – kari minőségügyi felelős, KMB elnök

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A ép. 6. em. 616. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-323, e-mail: szaszi.gabor@uni-nke.hu

 

Dr. Stummer Judit, KMB titkár

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A. ép. 6. em. 605. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-322, e-mail: stummer.judit@uni-nke.hu