Kari Minőségügyi Bizottság

Minőségbiztosítás

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és tudományos teljesítményének, szakmai színvonalának növelése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet, amely hozzájárul az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a kiegészítő tevékenységek, valamint az intézményi irányítás magas színvonalú ellátásához és folyamatos tökéletesítéséhez.

A Kar minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését a dékán biztosítja. A kar minőségbiztosítási rendszerének működtetése, a kar átfogó önértékelési és minőségközpontú irányítási folyamatainak koordinációja a dékán által kijelölt dékánhelyettes (kari minőségügyi vezető) feladata.

A dékán – a kari minőségügyi vezető javaslatára – a kari minőségbiztosítás rendszerének működtetésével, koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátására a kar minőségügy iránt elkötelezett, szakmailag megfelelően felkészült dolgozói közül kari minőségügyi megbízottat bíz meg.

A kari minőségügyi megbízott a dékán, és a kari minőségügyi vezető szakértője és szakmai segítője, továbbá – tanácskozási joggal – a Kari Tanács állandó meghívottja. A kari minőségügyi megbízott jogosult a dékánnál, illetve a Kari Tanácsnál kezdeményezni a minőségi tevékenységet vagy a kar minőségi megítélését hátrányosan befolyásoló tevékenység vagy gyakorlat megszüntetését, illetve megváltoztatását.

A kari minőségbiztosítás felügyeletét a Kari Minőségügyi Bizottság (KMB) végzi. A KMB szervezetének és működésének részletes szabályait a dékán által jóváhagyott ügyrend tartalmazza. A dékán – a kari minőségügyi vezető javaslatára – a kari minőségbiztosítással összefüggő, operatív irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátására kari minőségügyért felelős munkatársat bíz meg.

A szak minőségbiztosítási módszertani, koordinációs és adminisztratív feladatait a szakfelelős látja el. A szakfelelős feladata a kialakított minőségbiztosítási rendszer képviselete, vezetéstámogató funkcióinak kommunikációja, valamint a működtetés során a szak önértékelési és minőségközpontú irányítási folyamatának koordinációja. A szakfelelős jogosult a dékánnál, illetve a Kari Tanácsnál kezdeményezni a minőségi tevékenységet vagy a szak minőségi megítélését hátrányosan befolyásoló tevékenység vagy gyakorlat megszüntetését, illetve megváltoztatását.

 

A Kari Minőségügyi Bizottság:

 

Dr. Szászi Gábor ezredes, egyetemi docens – KMB elnök

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A ép. 6. em. 616. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-323, e-mail: szaszi.gabor@uni-nke.hu

 

Stummer Judit, kari minőségügyi megbízott – KMB titkár

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A. ép. 6. em. 605. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-322, e-mail: stummer.judit@uni-nke.hu