NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

 

Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina

 

Katonai célú tudományos Cluster (fürt) létrehozása
és védelmi célú alkalmazások skálázhatóságának vizsgálata

 

A tudományos probléma megfogalmazása

honvédelem, a rendvédelem, a katasztrófavédelem, és az információvédelem napjaink olyan kiemelt területei, amelyek kutatása a Közszolgálati Egyetem fő irányultságába tartoznak. Itt olyan oktatási és kutatási problémák megoldása folyik, amelyek az ország biztonságának megőrzését célozza. A fent említett kutatási területek magas szintű informatikai támogatása valós igény.

Jelenleg a hadtudományi és katonai műszaki tudományterületeken keletkező problémák vizsgálatára és modellezésére egyetemi szintűtudományos nagy teljesítményű számítógép  nincs.

Mindezek alapján kutatásom központi problémája, hogy a katonai célú tudományos Cluster létrehozására alkalmas informatikai módszert dolgozzak ki és meghatározzam az alkalmazás feltételeit és tudományos Gridekhez való csatlakozás lehetőségeit.

Néhány kiemelt feladat:

 • hálózatok fenntartható gazdaságos működésének biztosítása, informatikai eszközök interoperabilitásának kezelése, eszközök rendelkezésre állásának növelése;
 • állami nagy dokumentumhalmazok, jellemzően az állami szervezetek működése során keletkező elsődlegesen szöveges adatok összességénekvizsgálata információkinyerési és összehasonlító eljárásokkal;
 • szolgáltatás menedzselés modellezése Information Technology Infrastucutre Library (ITIL) gyűjtemény segítségével, az üzemeltetés pontos leszabályozása és a szolgáltatás minőségének és hatékonysága javításának vizsgálata;
 • log fájlok vizsgálata adatbányászati elemzésekkel
 • a biztonsági és adatvédelmi kockázatok csökkentését és kezelését szolgáló technológiák, értékelő és audit módszertanok, gyakorlatok, valamint szabályozási elvárások (követelmények) vizsgálata;
 • távoktatási módszerek eljárások tesztelése.

 •  

A felvetett problémák azt mutatják, hogy egy védelmi célú Cluster létrehozására és működtetésére tudományos igény van. Az, hogy milyen típusú feladat megoldása valósulhat meg a Cluster segítségével, a megvalósuló Cluster teljesítőképességétől és paramétereitől függ, amelyet létrehozás előtt korai lenne felbecsülni.

 

Eredmények tervezett felhasználása

 

A kutatás eredményei:

 • Nagy teljesítményű számítógép hálózat (Cluster) létrehozása
 • A létrehozott Cluster felhasználása nagy számítási igényűközszolgálati~,nemzetbiztonsági ~, katonai~ rend~ és katasztrófavédelmi célú problémák megoldására.
 • A védelmi célú alkalmazások körének, működtetése feltételeinek, skálázhatósága paramétereinek és hatékonysága összetevőinekmeghatározása.
 • A fenntartható működés érdekében végrehajtható fejlesztések meghatározása és a Cluster más egyetemi tudományos központokhoz való csatlakozás feltételeinek meghatározása
 • Projektépítési lehetőségek biztosítása széleskörű tudományos tevékenységek végzésére (TDK, PhD, stb.)
 • Nemzetbiztonsági feladatok kutatása és a megoldási lehetőségek feltárása.

 

A projekthez kutató BLOG tartozik, ahol az aktuális eredményekről a projekt állapotáról tájékozódhat

A Katonai Tudományos Cluster KTC kutatói BLOG elérhető itt:

http://kkrik.blog.hu/

 

 

 

 

A kutatáshoz illeszkedő doktori téma:

KMDI\ Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület - HKDID3100\Kutatási témák

A nagy számítási és tárolási igényű katonai, katasztrófavédelmi, közigazgatási és rendvédelmi feladatok megoldási lehetőségeinek vizsgálata fürtözött vagy elosztott számítási célú informatikai rendszeren. Gridek, clusterek, szupeszámítógépek.

Témavezető: Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina

A kutatáshoz illeszkedő doktori tantárgy és szeminárium:

Szeminárium: Hálózati eszközök használata elosztott számítási célú informatikai rendszerekben