NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Sajtóanyagok

 

Meghívó


Tisztelettel meghívjuk a „Tudomány és Biztonság” c. projekt sajtótájékoztatójára, melyet 2009. november 19-én, csütörtökön, 11.00-kor tartunk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Termében.Meghívó

 

A ZMNE, az ország egyetlen katonai felsőfokú intézménye szakmai programot indít, amelynek célja a hadtudományok eredményeinek társadalmi megismertetése, valamint kutatás-fejlesztési tevékenysége felsőoktatási beágyazódottságának erősítése. A „Tudomány és Biztonság” című projekt megvalósítását a Társadalmi Megújulási Operatív Program 4.2.3. alprogramja támogatja.
A „Tudomány és Biztonság” program célkitűzéseit, eseményeit, várható eredményeit a sajtó számára  sajtótájékoztatón, az Intézményi Tudományos Diákköri Napok (ITDK) keretében mutatjuk be. 
A sajtótájékoztató időpontja: 2009. november 19, csütörtök, 11.00
A sajtótájékoztató helyszíne: ZMNE, 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. Zrínyi terem
Program:
A „Tudomány és Biztonság” projekt szerepe az Egyetem stratégiájában: Prof. Dr. Padányi József mk. ezredes, stratégiai és intézményfejlesztési és mb. tudományos rektor-helyettes, a projekt szakmai vezetője
A „Tudomány és Biztonság” projekt eseményei és fejlesztései:Demeter Attila alezredes, intézményfejlesztési és pályázati iroda vezető, a „Tudomány és Biztonság” projektmenedzsere
ITDK eseményeiről tájékoztató: Dr. habil Kiss Zoltán Lászlóalezredes, egyetemi docens, tanszékvezető, az ETDT elnöke 
A sajtótájékoztatót 11.30-tól állófogadás követi.

Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk!

 

További információk: 
Kurkó Noémi ● kurko.noemi@tudastars.hu ● 06 30 866 3532

Regisztráció: press@hunscan.hu

 

Had- és katonai műszaki tudományok a társadalom és gazdaság szolgálatában!

 

A had- és katonai műszaki tudományok eredményei ma már nem csupán átszivárognak lassanként a gazdasági-társadalmi felhasználásba, hanem a katonai kutatások és tudósok ezer szállal kapcsolódnak a „civil” tudományos és egyetemi világhoz, annak alkotó részesei – hangsúlyozta a Tudomány és Biztonság projekt bemutatóján Prof. Dr. Padányi József mérnök ezredes, stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettes, a program szakmai vezetője. Példaként említette az információ-biztonság, a nagy sebességű mobil kommunikáció, a katasztrófa-elhárítás, a robothadviselés, a repülés, légi mentés, biztonságtechnikai fejlesztések, robotika, vegyi balesetek elhárításának technikai fejlesztéseit – mint olyan területeket, amelyeken a katonai fejlesztések közvetlenül is szolgálnak civil célokat.

Amint azt Demeter Attila alezredes, a projekt menedzsere ismertette, az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mintegy 20 millió forintot fordíthat az egyetemen születő tudományos eredmények népszerűsítésére és társadalmi hasznosságának bemutatására, valamint a fiatalok érdeklődésének felkeltésére a hadtudományi kutatások iránt.

Padányi József ezredes bemutatta azokat az eszközöket, amelyeket a Tudomány és Biztonság projekt keretében mindehhez alkalmazni fognak. A tehetséggondozásban egyebek mellett a létrehozandó műszaki szakkollégium is jelentős szerepet kap, a kutatói és a Tudományos Diákköri Adatbázis megismerhetővé és későbbi kutatásokba beépíthetővé teszi a legkiválóbb hallgatók szakmai munkáját, a közös rendezvények pedig segítik az együttműködések bővítését a többi felsőoktatási intézménnyel. Ugyancsak segíti a tehetségek támogatását a nyitórendezvénynek keretet biztosító Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. Amint azt Dr. habil Kiss Zoltán László alezredes, egyetemi docens, tanszékvezető, az ETDT elnöke elmondta, a jelenlegi konferencia újításaként a középiskolás diákok számára meghirdették a Zrínyi Kistudósa pályázatot, amelyre számos pályamunka érkezett.

Demeter Attila kifejtette, hogy a projektelemek újszerű módszerekkel valósulnak meg, kihasználva az internetet, az interaktív lehetőségeket, és az olyan korszerű technikákat, mint a screencast, videokonferencia, internetes fórum, vagy a fényújság, amellyel az egyetem területén tájékoztatják az érdeklődőket a tudományos munkák eredményeiről. A közvetlen kapcsolatépítést szolgálják majd a workshopok, roadshowk, célzott partnertalálkozók, konferenciák a középiskolás diákok, a vállalkozói szféra, a szakmai közönség és a társadalom egyéb csoportjai számára.

***

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a magyar felsőoktatás egyetlen nemzetvédelmi felsőoktatási intézménye. Az Egyetem a hadtudományok és a katonai műszaki tudományok területén a védelmi szféra meghatározó jelentőségű kutatóbázisa, tudományos kutatóhelye. A ZMNE oktatási-kutatási profilja a biztonság széles területét fogja át (katonai, rendvédelmi, katasztrófa-elhárítási, informatikai).

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Sajtóanyag
2009. november 16.


 

A projekt címe: Tudomány és Biztonság – ismeretterjesztő programsorozat a hadtudományok jelentőségének és eredményeinek bemutatására

Pályázat: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt időtartama: 22 hónap (2009. szeptember 1.– 2011. június 21.)
A pályázaton nyert összeg: 14.610.000 Ft

Bővebb információ:

Demeter Attila projektkoordinátor
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
E-mail: demeter.attila@zmne.hu ● Tel: 06 1 432 9193

 

A projekt fő célja a civil és katonai szféra közelítése, a hadtudományi kutatási eredmények népszerűsítése, társadalmi hasznosíthatóságának erősítése
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) az egyik leghitelesebb letéteményese a Tudomány és Biztonság komplex kutatási és innovációs rendszernek, az elért eredmények szélesebb körben történő bemutatásának, hiszen – mint a magyar felsőoktatás egyetlen nemzetvédelmi felsőoktatási intézménye – kiemelten kezeli tudományos tevékenységeinek az egyéni, állami és nemzetközi biztonság szolgálatába állítását.

A hadtudomány kutatás-fejlesztési eredményei ezer szálon kapcsolódnak a gazdaság, társadalom, innováció világához (informatikai biztonság; nagy sebességű mobil kommunikáció; vegyi, biológiai szennyeződések; katasztrófa-elhárítás, repülés stb.). Fokozzák a mindennapi élet biztonságát, alkalmazásaik beépülnek a termékekbe, ösztönzik és segítik más tudományterületek fejlesztéseit.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy az egyetem K+F+I terén elért eredményei – hatékonyabb kommunikációval – szélesebb körben váljanak ismertté, és az intézmény nagyobb mértékben segítse a tudományos élethez kapcsolódó egyetemi szervezetek működését, tehetséges hallgatók, fiatal kutatók tudományos tevékenységét. További cél a ZMNE kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységének felpezsdítése, valamint az egyetem vonzó választási lehetőségként való bemutatása a továbbtanulni vágyó fiatalok számára. 
A „Tudomány és Biztonság” projekt olyan tevékenységeket indít, amelyek az intézményi kapcsolatfejlesztés, az ismeretterjesztés és a tudományos erőforrások hatékonyságának javítása eszközeivel támogatja a hadtudományok társadalmi, gazdasági és tudományos beágyazódását! 
A projektelemek újszerű módszerekkel valósulnak meg, kihasználva az internetet, az interaktív lehetőségeket, kreativitást, és az olyan korszerű technikákat, mint a screencast, videokonferencia, internetes fórum. A személyes találkozásoknak szintén számos formáját alkalmazza az egyetem: workshopok, roadshow, célzott partnertalálkozók, konferenciák keretében szemléltetik a ZMNE tudományos eredményeit a középiskolás diákok, a vállalkozói szféra, a szakmai közönség és a társadalom egyéb csoportjai számára.

 

Had- és katonai műszaki tudományok a társadalom és gazdaság szolgálatában!

 

A had- és katonai műszaki tudományok eredményei ma már nem csupán átszivárognak lassanként a gazdasági-társadalmi felhasználásba, hanem a katonai kutatások és tudósok ezer szállal kapcsolódnak a „civil” tudományos és egyetemi világhoz, annak alkotó részesei – hangsúlyozta a Tudomány és Biztonság projekt bemutatóján Prof. Dr. Padányi József mérnök ezredes, stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettes, a program szakmai vezetője. Példaként említette az információ-biztonság, a nagy sebességű mobil kommunikáció, a katasztrófa-elhárítás, a robothadviselés, a repülés, légi mentés, biztonságtechnikai fejlesztések, robotika, vegyi balesetek elhárításának technikai fejlesztéseit – mint olyan területeket, amelyeken a katonai fejlesztések közvetlenül is szolgálnak civil célokat.

Amint azt Demeter Attila alezredes, a projekt menedzsere ismertette, az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mintegy 20 millió forintot fordíthat az egyetemen születő tudományos eredmények népszerűsítésére és társadalmi hasznosságának bemutatására, valamint a fiatalok érdeklődésének felkeltésére a hadtudományi kutatások iránt.

Padányi József ezredes bemutatta azokat az eszközöket, amelyeket a Tudomány és Biztonság projekt keretében mindehhez alkalmazni fognak. A tehetséggondozásban egyebek mellett a létrehozandó műszaki szakkollégium is jelentős szerepet kap, a kutatói és a Tudományos Diákköri Adatbázis megismerhetővé és későbbi kutatásokba beépíthetővé teszi a legkiválóbb hallgatók szakmai munkáját, a közös rendezvények pedig segítik az együttműködések bővítését a többi felsőoktatási intézménnyel. Ugyancsak segíti a tehetségek támogatását a nyitórendezvénynek keretet biztosító Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. Amint azt Dr. habil Kiss Zoltán László alezredes, egyetemi docens, tanszékvezető, az ETDT elnöke elmondta, a jelenlegi konferencia újításaként a középiskolás diákok számára meghirdették a Zrínyi Kistudósa pályázatot, amelyre számos pályamunka érkezett.

Demeter Attila kifejtette, hogy a projektelemek újszerű módszerekkel valósulnak meg, kihasználva az internetet, az interaktív lehetőségeket, és az olyan korszerű technikákat, mint a screencast, videokonferencia, internetes fórum, vagy a fényújság, amellyel az egyetem területén tájékoztatják az érdeklődőket a tudományos munkák eredményeiről. A közvetlen kapcsolatépítést szolgálják majd a workshopok, roadshowk, célzott partnertalálkozók, konferenciák a középiskolás diákok, a vállalkozói szféra, a szakmai közönség és a társadalom egyéb csoportjai számára.

***

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a magyar felsőoktatás egyetlen nemzetvédelmi felsőoktatási intézménye. Az Egyetem a hadtudományok és a katonai műszaki tudományok területén a védelmi szféra meghatározó jelentőségű kutatóbázisa, tudományos kutatóhelye. A ZMNE oktatási-kutatási profilja a biztonság széles területét fogja át (katonai, rendvédelmi, katasztrófa-elhárítási, informatikai).