NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

2024. évi tavaszi ITDK

Program

Eligazítás

Helyszín: ZMLEC 2. épület 2. emelet 212. terem

14:00-14:10 Közös eligazítás, általános információk minden tagozatnak.

 

Kibertér, kiberbiztonság, közösségi média tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 2. emelet 209. terem

Bizottság
Elnök: Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár

Tag: Dr. Tóth András őrnagy, egyetemi docens

Tag: Dr. Farkas Tibor őrnagy, egyetemi docens

Hallgatói tag: Mester Bálint

 

14:15-14:35 A közösségi médián terjedő erőszakos tartalmak negatív hatásai

14:35-14:55 Az adatdióda alkalmazási lehetőségei a nemzetbiztonsági szolgálatoknál

14:55-15:15 A kibertér jelentősége a kritikus infrastruktúrák védelmében

15:15-15:35 A fenyegetettség elemző platformok felhasználásának lehetőségei a kibertéri fenyegetések felderítésében

15:35-15:55 Okosotthon rendszerek sérülékenysége a Mesterséges Intelligencia korában

15:55-16:15 Az információs műveletek alkalmazási területei, különös tekintettel az orosz és kínai érdekérvényesítési törekvésekre

 

 

Haditechnika, harcászat tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 2. emelet 210. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Hegedűs Ernő alezredes, adjunktus

Tag: Dr. Daruka Norbert

Tag: Dr. Bartók András, tanársegéd

Hallgatói tag: Winkler Barnabás

 

14:15-14:35 Az orosz-ukrán háború lezárását követő tűzszerész kihívások

14:35-14:55 A Magyar Honvédség új lövész harcjárműveinek erődítési és álcázási lehetőségei (Lynx, Gidrán)

14:55-15:15 A Magyar Honvédség Hadihajós Alosztályának műszaki felderítési hatékonysága és modernizációs lehetőségei.

15:15-15:35 A repülőgép-hordozók szerepe egy modern partraszálló műveletben

15:35-15:55 Erődítés és álcázás a Magyar Honvédség páncélozott eszközeinek vonatkozásában (Leopard 2, PzH 2000)

15:55-16:15 Légideszant elleni harc alapelvei

 

 

Hadviselés, hadtudományok tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 2. emelet 211. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Jobbágy Szabolcs alezredes, egyetemi docens

Tag: Dr. Csengeri János százados, adjunktus

Tag: Lisznyay Lajos alezredes, tanársegéd

Hallgatói tag: Pócsmegyeri-Szabó Vencel

 

14:15-14:35 Az Orosz Haderő szervezeti átalakításai a csecsen háborúktól az ukrajnai invázióig az 58. Összfegyvernemi Hadsereg példáján bemutatva

14:35-14:55 A kínai hibrid hadviselés, mint potenciális biztonsági kockázat, egységes hatásrendszere Európára és Magyarországra nézve

14:55-15:15 Rodéziai bozótháború tanulságai

15:15-15:35 Az amerikai különleges erők CIDG programja és a program tapasztalatainak megjelenése a magyar különleges műveleti doktrínában

15:35-15:55 Jogi hadviselés a 21. századi konfliktusokban

15:55-16:15 Az orosz hibrid hadviselés lehetőségei és megjelenése a Moldovai Köztársaságban

 

 

Logisztikai gazdálkodás tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 108. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Taksás Balázs százados, egyetemi docens

Tag: Tóth Sándor alezredes

Tag: Barzó Máté hadnagy, gyakorlati oktató

Hallgatói tag: Szilágyi Ákos Leó

 

14:15-14:35 A tiszta jármű követelmény alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben

14:35-14:55 A LYNX KF41 gyalogsági harcjármű élettartam menedzsment feladatai a Magyar Honvédségben

14:55-15:15 A pandémia hatása és hosszabb távú következményei az ellátási láncokra és az anyagellátásra

15:15-15:35 PzH-2000 önjáró löveg üzemeltetésével és üzemfenntartásával kapcsolatos kihívások a magyar honvédségben

15:35-15:55 Modern raktározási rendszerek alkalmazása a Magyar Honvédség csapat szintű logisztikai támogatás rendszerében

 

 

Műveleti logisztika tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 109. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Venekei József Péter ezredes, egyetemi docens

Tag: Dr. Sári Gábor alezredes

Tag: Dr. Gávay György Viktor őrnagy, adjunktus

Hallgatói tag: Dobos Tamás

 

14:15-14:35 A logisztikai szakkiképzési rendszer változásának szükségessége és lehetőségei a Magyar Honvédség új haditechnikai eszközeinek vonatkozásában

14:35-14:55 Szárazföldi műveletek logisztikai támogatási rendszerének fejlesztési lehetőségei, hatékonyságának növelése

14:55-15:15 A helyőrségek támogatására szervezett logisztikai rendszer koncepciója és kialakításának lehetősége

15:15-15:35 A Német-Magyar Közepes Szállító Század alkalmazásának lehetőségei és sajátosságai a Magyar Honvédségben, illetve NATO műveletek során

15:35-15:55 Területvédelmi erők logisztikai támogatása/támogatásának koncepciója, javaslatok a logisztikai támogatás feladatainak végrehajtására az MH logisztikai rendszerének keretében

 

 

Iparbiztonság tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 110. terem

Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes, egyetemi tanár

Tag: Dr. Pántya Péter tű. alezredes, habilitált egyetemi docens

Tag: Horváth Hermina tű. őrnagy, tanársegéd

Hallgatói tag: Mező Noel

 

14:15-14:35 Vezető ipari államok (USA, EU tagállamok, Oroszország) veszélyesáru-szállítással kapcsolatos intézményei, szankcionálási rendszere, jogi szabályozása és annak tartalma összehasonlítva a hazai szabályozással

14:35-14:55 Keresőkutyák alkalmazási lehetőségei a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél, különös tekintettel az iparbiztonsági feladatok ellátására

14:55-15:15 A közúti veszélyes áru szállítási szabálytalanságokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzési és szankcionálási tapasztalatok bemutatása és értékelése

15:15-15:35 Küszöbérték alatti veszélyes ipari üzemek felügyeletének üzemeltetői és hatósági tapasztalatai egy üzemi példán keresztüli bemutatása

15:35-15:55 Ammóniás hűtési technológiát használó létesítmények bemutatása, a biztonságos üzemeltetés fenntartása, fejlesztése iparbiztonsági szempontokból

15:55-16:15 Műtrágya gyártásának, tárolásának, felhasználásának és szállításának iparbiztonsági célú elemzése

16.15-16.35 Energia ágazat létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos üzemeltetői, ágazati, katasztrófavédelmi tevékenység vizsgálata

 

 

Interdiszciplináris társadalomtudományok tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 111. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Pap Andrea ezredes, egyetemi docens

Tag: Dr. Fábos Róbert alezredes, adjunktus

Tag: Dr. Puskás Anna, tanársegéd

Hallgatói tag: Péchy Hunor

 

14:15-14:35 Katonai közúti menet végrehajtásának sajátosságai honi, illetve műveleti területen

14:35-14:55 Litofán technológia 3D nyomtatással történő alkalmazása, és annak lehetséges katonai vonatkozásai

14:55-15:15 A védelmi igazgatási szabályozás 2019-2024

15:15-15:35 Az energiabiztonság hatása a NATO jövőjére

 

 

Biztonsági tanulmányok tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 112. terem

Bizottság

Elnök: Dr. Boda Mihály, habilitált egyetemi docens

Tag: Dr. Bács Zoltán György, ny. alezredes, adjunktus

Tag: Farkas Péter főhadnagy, gyakorlati oktató

Hallgatói tag: Baranyi Eszter

 

14:15-14:35 Geopolitikai gondolkodásmód – változások az űrtevékenységek előrehaladtával

14:35-14:55 Oroszország információs műveletekben alkalmazott befolyásolási eszközeinek vizsgálata médiaforrások alapján az orosz-ukrán háború esetében

14:55-15:15 Stratégiai sakktábla: A Kreml hivatalos narratívája a közel-keleti terrorizmus kérdéskörében

15:15-15:35 Az Amerikai Egyesült Államok hosszútávú globális előrejelzései, a nemzetbiztonsági stratégiájukkal és a hírszerző közösség állásfoglalásaival összefüggésben

15:35-15:55 Huntington civilizációs törésvonal-háborúk elméletének vizsgálata napjainkban - a Kaukázus régióban -

15:55-16:15 Az atomenergia szerepe az energiabiztonság megteremtésében - Spanyolország, Németország és Magyarország összehasonlítása

 

 

Nemzetközi tanulmányok tagozat

Helyszín: ZMLEC 2. épület 1. emelet 122. terem

Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi tanár

Tag: Dr. Tánczos Mariann százados, tanársegéd

Tag: Horváthné Varga-Polyák Csilla, tudományos segédmunkatárs, kutató

Hallgatói tag: Kiss Szonja

 

14:15-14:35 Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának változásai a 2022-es orosz agresszió következtében

14:35-14:55 Szerbia és a Republika Srpska nemzetközi külpolitikai kapcsolatai

14:55-15:15 A kelet-közép-európai biztonság – Lengyelország lehetőségei, céljai –

15:15-15:35 A Sárkány éve - Délkelet-Ázsia geopolitikai szerepe 2024-ben

15:35-15:55 Chinese Neocolonialism or a Pacifist, Educational Aid? – Confucius Institutes in Latin America

15:55-16:15 Division in the 2022 Brazilian presidential elections

 

 

Repüléstudományi tagozat

Helyszín: NKE HHK Szolnok Campus (Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis)
2/82. épület 0101 lejtős előadó

Bizottság

Elnök: Dr. Kavas László ezredes, egyetemi docens

Tag: Dr. Szilvássy László ezredes, egyetemi docens

Tag: Dr. Vas Tímea alezredes, adjunktus

Tag: Dr. Károly Krisztián százados, tanársegéd

Hallgatói tag: Kesztyűs Viktória

Kezdés: 9:30
  9:30-  9:40 – Köszöntő és általános eligazítás

  9:40-10:00 3D Toronyszimulációs gyakorlatok tervezése

10:00-10:20 A haditengerészeti repülés fejlődésének szerepe az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság erőkivetítési képességeiben.

10:20-10:40 A covid-19 világjárvány és az ukrán-orosz konfliktus hatása a polgári és állami célú légiforgalomra

10:40-11:00 Pilóta nélküli légijárművek robotpilóta rendszerei - a repülés irányítása, fő elemei integrációja

11:00-11:20 A városi légi közlekedés koncepciója és jelenlegi gyakorlata

11:20-11:40 Katonai szállítórepülőgépek elektronikus repülőgépvezetési műszerrendszerei

 

 

Rendezvényt záró tapasztalatfeldolgozás, kötetlen szakmai beszélgetés

Helyszín: ZMLEC 2. épület 2. emelet 212. terem

15:40-17:00 Kötetlen beszélgetés némi harapnivaló mellett