NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

TDK pályaművek pontozása

Kedves Pályázó Hallgató!
 

Biztosan érdekel, mi történik azután, miután elkészült a dolgozatod és a kiírásnak megfelelően beadtad.

  • A Kari Tudományos Diákköri Tanács összeül, és gőzerővel megpróbálja témakörönként szekcióba sorolni a dolgozatokat.
  • Ezután felkérünk az adott tudományterülethez, témához értő két opponenst, bírálót, akik egymástól függetlenül, elbírálják a szekciójukba tartozó valamennyi dolgozatot. Értékelnek 0-50 pontig, majd a két írásbeli bíráló pontjai átlagolódnak. Amennyiben a két bíráló között 15 vagy annál nagyobb pontkülönbség alakul ki, kiadjuk egy harmadik bírálónak a dolgozatot, és a három bírálat átlagát vesszük figyelembe."
  • Majd a szaktanszékek segítségével összeállítjuk a szóbeli zsűrit, amely egy elnökből, és két bizottsági tagból áll, akik közül az egyik a HÖK által delegált hallgató. Ők is 0-50 pontig zsűriznek.
  • A konferencia délutánján összeül a főzsűri, ahol összeadjuk az írásbeli és a szóbeli pontokat, így alakulnak ki a helyezések.
  • Végül a szekcióelnökök javaslatot tesznek arra, kik nyertek jogosultságot az OTDK-ra, és kit javasolnak különdíjra, tárgyjutalomra.

Az értékelő lapokat megnézheted a honlapon.