NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Vallás és Biztonság Kutatóműhely alapítása

Kutatóműhely alapításának előzményei

A Vallás és Biztonság Kutatóműhely (a továbbiakban: Kutatóműhely) alapító tagjai jelenleg is a biztonságpolitika, történet- valamint a jogtudomány témaköreibe tartozó elemzéseket és kutatásokat végeznek.

Megvalósult az angol nyelvű ERASMUS képzések bővítése egy új kurzus indítása: Freedom of worship pro and cons. A tantárgyi program elkészült, a kurzust a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: HHK) külföldi partnereinek minden szemeszter elején kiajánlja.

A HHK Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszéken sor került a Vallás és biztonság szakcsoport megalapítására. E két utóbbi keretein belül folyik a Kutatóműhelyhez tartozó területek kutatása.

2018/19-es akadémiai év második félévében indult el Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak, amelynek unikális jellege és népszerűsége indokolttá teszi oktatási területet érintő, intenzívebb kutatások megindítását. A vizsgált kutatási terület komoly érdeklődést élvez a hazai és a nemzetközi tudományos közvélemény részéről. A kutatott és vizsgált terület a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára is hiánypótló, ezért az elmúlt évben többször is együttműködő támogatásukról biztosítottak. A képzés elsődleges célja a Magyar Honvédség, rendészeti szervezetek, valamint közszolgálati dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátított vallási, filozófiai biztonságpolitikai ismeretek birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket, és megkülönböztetni a vallási közösségek egyéb irányzataitól. A képzés átfogó módon mutatja be a vallási közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét. A képzés az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a Magyar Honvédség, rendészeti szervezetek állományát és a közigazgatásban dolgozókat az új társadalmi jelenségek értékelésében és azokkal szembeni eredményesebb fellépésben. A képzés ismerteti a vallási közösségek társadalmi szerepét és erejét, a radikális csoportjait és naprakész információkat dolgoz fel a válságövezetekben tevékenykedő vallási szélsőséges csoportokról. A magyar kormányzat célkitűzéseinek megfelelően bemutatja az üldözött keresztény közösségek történetét, helyzetüket a migráció folyamatában, a kibocsátó- és a befogadó országokban. A képzés felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, mint a lelkiismereti- és a vallásszabadság alkotmányos alapjog biztosításának és a vallási szélsőségekkel szembeni fellépés jogszabályi lehetőségeinek összehangolását. A képzés szeretné előmozdítani, hogy az egyes hivatásrendek között ezen a területen is erősödjön a kommunikáció. Célkitűzés, hogy a képzése előmozdítsa a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősítse az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel. A képzésben részt vevők megismerik az állam védelmi mechanizmusait a vallási szélsőségekkel szemben kezdve a jogalkotáson, a rendészeti szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységén keresztül egészen a jogszolgáltatásig. A speciális jogi ismeretek megszerzése képessé teszi a képzésben résztvevőket a jogalkotás kapcsán megjelenő vallási kérdések objektív értékelésére. A képzést elvégző az általános nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai ismereteken kívül a magyar és nemzetközi elhárítás, hírszerzés vallási szélsőségekkel és terrorszervezetekkel szembeni fellépését is megismeri. Gyakorlati elemzés-értékelési módszereket sajátítanak el, amelyek a terrorizmusra és a vallási szélsőségekre fokuszálnak.

 

Kutatóműhely alapítása

2019. november 19-én a kutatóműhelyek alapításának és működésének rendjéről szóló 33/2019. Rektori utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. számú melléklete alapján a Vallás és Biztonság Kutatóműhely   a HHK dékánjának alárendeltségében megkezdte működését. A COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírus által eredményezett pandémia ellenére 2020. június 17-én 58 hazai és külföldi előadó részvételével nagysikerű netkonferenciát rendezett Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán címmel. A külföldi utazások ellehetetlenülése miatt a kutatóműhely lehetőségei jelenleg korlátozottak.

A Kutatóműhely eredményeire támaszkodva szükség mutatkozik a szakirányú továbbképzési szaknak egy azonos nevű, de angol és magyar nyelvű önálló szakká fejlesztésére. A 2021-ben indítandó, kétnyelvű, Radikalizmus és vallási szélsőségesség szak a radikalizálódás folyamatokra és deradikalizálódási eljárásokra kívánja a hangsúlyt helyezni és kevésbé a vallási szélsőségesség tudományterületét. A szakon a fenti területek mellett oktatás tárgyát képezi a migrációs fenyegetésre adható jogállami válaszokat, a katonai és rendészeti közreműködés lehetőségeit, radikalizálódás okait is folyamtát, deradikalizáló eljárási modelleket, szekták sajátosságait, illetve az idegenrendészeit hatóságok támogatása érdekében gyakorlati ismeretek kiszélesítését a észak-afrikai, illetve közel-keleti országokból érkezők megismerése és viszonyulása érdekében. Az oktatás alapját a Kutatóműhely tudományos eredményei alapozzák meg.

33-2019.sz.rektori-utasitas-a-kutatomuhelyek-alapitasanak-es-mukodesenek-rendjerol.pdf
PDF letöltése