NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Célkutatások szervezetek számára

Célkutatások a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság számára

A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság vélelmezhetően hosszútávon kívánta delegálni (eddig 4 alkalommal) a Kutatóműhelyre a keresztényüldözésről szóló éves jelentést, és az ehhez kapcsolódó kutatásokat. Továbbá az általunk vizsgált terület a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára is hiánypótló, ezért az elmúlt évben többször is együttműködő támogatásukról biztosítottak. A fentieken túl a nemzetközi felősoktatási intézetekkel eddig létrejött kapcsolat megerősítése és intézményesítése is indokolta a Kutatóműhely megalapítását, amely a fenti feladatokat megfelelő szinten és keretek között képes ellátni.

 

Célkutatások a Honvédelmi Minisztérium számára

A Kutatóműhely a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz szorosan kötődő, a Magyar Honvédség számára nélkülözhetetlen kutatási eredményeket is képes biztosítani. A Magyar Honvédség a katonai és politikai szövetségi rendszerek tagjaként részt vesz olyan területek válságkezelésében, ahol jelentős keresztény kisebbség él vagy élt. A szekció számára fontos, hogy a vizsgált területekről szerzett információkat miként lehet beemelni a Magyar Honvédség missziós felkészítésébe. Elemezzük azokat a szempontokat, hogy a jövőben hogyan tud a Magyar Honvédség segítséget nyújtani a keresztény közösségeknek Magyarországon és a válságövezetekben. Megvizsgáljuk a válságövezetből érkező keresztény közösségek és a szent helyek fenyegetettségét, esetleges védelmi szükségleteit.

Végül meg kell említeni, hogy Magyarország a történelem folyamán többször nyújtott segítséget háborúk után vagy fegyveres konfliktusban üldözött keresztény közösségeknek. Egy tanulmány erejéig ezért tervezzük bemutatni, hogy a keresztény önvédelmi szerveződések milyen szerepet és súlyt vállaltak az iraki konfliktusban, amelyekről mindez idáig kevés szó esett (pl. Syriac Military Council, Khabour Guards, Sutoro, Sootoro, Guardians of the Dawn, Ninive Plain Units, Dwekh Nawsha, Qaraqosh védelmi bizottsága).

 

Célkutatások a Belügyminisztérium számára

Korunk legnagyobb biztonsági kihívásait, a migrációt és a terrorizmust elemezzük sajátos, a keresztényekre vonatkozó aspektusból. Európa és Magyarország számára a bukott államok és a fundamentalizmus erőteljessé válásából következő biztonsági kihívások evidenciának számítanak. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy:

1)    a terrorista csoportok célpontjai között szerepelnek a keresztény szenthelyek és szolgálattevők, illetve hívek;

2)    a keresztényekkel szembeni atrocitások már az európai országokban, részben a bevándorló keresztényekkel szemben, részben a szent helyekkel és szolgálattevőkkel szemben is megjelentek;

3)    a migrációba kényszerült közösségek a befogadó országokban újra szervezték az életüket, új közösségeket alapítottak, saját egyházi hierarchiát építettek ki, amelyek számára védelmet kell biztosítani.

A BM számára nélkülözhetetlenek a vallásbiztonsági kutatási eredmények, az idegenrendészeti állomány számára pedig a migráció kibocsátó országok vallásbiztonsági, a migránsok vallási hátterének ismerete kiemelten fontos.