NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kutatási eredmények és területei

 Tervezett kutatási eredmények

 1)    együttműködési megállapodás megkötése a római Pápai Keleti Intézettel;

2)    együttműködési megállapodás megkötése a Washingtoni Georgetown Egyetemmel;

3)    együttműködési megállapodás megkötése a Washingtoni Katolikus Egyetemmel;

4)    együttműködési megállapodás megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal;

5)    évente egy nemzetközi konferencia szervezése. A nemzetközi konferenciák témája a MENA államokban folyó keresztényüldözés, a humanitárius diplomácia, konfliktuskezelés kérdésében, ill. a Kutatóműhely szakmai irányával relevánssal számos külföldi előadó meghívásával;

6)    tanulmányutak az együttműködő partnerekhez;

7)    évente két workshop szervezése;

8)    évente egy tanulmánykötete megjelentetése a kutatási eredményekről;

9)    vallásbiztonsággal (is) foglalkozó szakmai folyóiratokban a kutatási eredmények rendszeres publikálása,

10) az ötödik év végén vallásbiztonság területéről egy monográfia kiadása;

11) hallagatói (doktorandusz) tanulmánykötet megjelentetetése lehetőleg valamennyi kutatási területen;

12) oktatói utánpótlás szervezése.

 

Kutatási eredmények területei

A Kutatóműhely bemutatja, hogy a válságövezetek identitásához és kultúrájához, hogyan tartoznak hozzá a keresztény közösségek. Prognosztizálja, hogy a keresztény közösségek nélkül milyen biztonsági környezetre lehet számítani, milyen új vallási és etnikai konfliktusok léphetnek fel és ez hogyan érinti a válságkezelés folyamatát, vagy a válságkezelésben résztvevő erők lehetőségeit, milyen kilátásaik vannak a térségben maradt keresztény közösségeknek. A különböző etnikai és vallási közösségek érdekét is szolgálja, hogy a vallási közösségek egymáshoz viszonyított ereje és aránya ne változzon radikálisan, valamint a vallási irányzatok közötti hatalmi egyensúlyozásban fontos kiegyenlítő szerepet vállaljanak a keresztény közösségek. Tekintve, hogy a világháborúkat lezáró békeszerződésekben nem vették figyelembe a térség etnikai és vallási kérdéseit, a hagyományosan mezopotámiai kereszténységnek nevezett közösségek szempontjából több országot kell vizsgálni: Szíria, Irak, Libanon, Jordánia keresztény közösségeit. Emellett rá kell mutatnunk azokra az összefüggésekre is, amelyek a keresztény közösségek biztonsága kapcsán alakultak ki afrikai országokban, úgy mint Etiópiában, Nigériában, Csádban, Kamerunban, Kongóban, a Közép Afrikai Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban, Burkina Fasoban és Líbiában. Az állam és a keresztény kisebbségek kapcsolatában a legnagyobb probléma a jogbiztonság hiánya, hiszen a alaptörvényi szinten rögzített széleskörű vallásszabadság ellenére a keresztények és más vallási kisebbségek jelenleg is diszkriminációs nyomás alatt állnak. A kutatások során így rá kell mutatni a részletes eljárási és egyházjogi garanciák hiányára, valamint elmarasztaló joggyakorlatra, valamint ebben Magyarország szabályozási-ellensúlyozási lehetőségeire. Az országelemzésekben ki kell térni az országok:

1)    kisebbségi és vallási politikájára;

2)    jogalkotására és az alkotmányos hiátusokra;

3)    az emberi jogok, különösen a vallás- és lelkiismereti szabadság érvényesülőnek nehézségeire;

4)    a vallási közösségek egymáshoz való kapcsolataira;

5)    a jog és igazgatás szintjén megjelenő diszkriminációra;

6)    az elmúlt időszak erőszakos eseményeire;

7)    az állam képességeire a terrorizmus és a félkatonai szervezetek megállítása kapcsán.