NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kutatási pillérek

 A Kutatóműhely kutatásainak pillérei

 A Kutatóműhely az alábbi négy területen végez alapkutatásokat.

1)  Biztonságpolitikai kutatások

A biztonsági tanulmányok kérdései, trendjei történeti (egyház-, had-, társadalom, politika- és vallásdiplomácia-történeti) perspektívában, kiemelt tekintettel a vallás és kereszténység aktuális, jelenben is zajló folyamataira. A biztonsági kihívások közül napjaink történéseinek megfelelően kiemelt szerepet kapnak a vallási fundamentalizmus, a terrorizmus, a migráció, valamint az igazságos háború és a társadalmi igazságosság kérdései.

2)  Vallástörténeti kutatások

 A történeti perspektíva fontos keretét adja és meglapozza a keresztény – értékteremtő, pozitív társadalmi átalakulásokat, gondolkodást és a közjót előmozdító – kultúra, küldetés, (karitatív)misszió és evangelizáció napjainkban is zajló trendjeinek globális, regionális és lokális szintű tudományos igényű analízisét.

3)  Jogi kutatások

Az állam és a keresztény kisebbségek kapcsolatában a biztonsági garanciák hiánya mellett a legnagyobb probléma a jogbiztonság hiánya. Bár számos közel-keleti alkotmány szövegében garantálja a szabad vallásgyakorlást a keresztények és más vallási kisebbségek jelenleg is nyomás alatt állnak és éri őket diszkrimináció a többségi társadalom részéről, amelyet kizárólag nemzetközi jogi garanciák képesek ellensúlyozni. A jogi kutatások másik fele annak feltérképezésé, hogy a magyar belső jogalkotás képes-e párhuzamosan a vallási semlegeség követelményének biztosítására, valamint a kereszténység történelmi és nemzetmegtartó szerepének alkotmányos elismerésére, illetve milyen mozgástere van a belső jogalkotásnak a világ üldözött keresztényeinek védelmében.

 4)  Üldözött keresztényeket érintő kutatások

 Végül a kutatásoknak legfontosabb pillére az üldözött vallási közösségek – leginkább a keresztény felekezetek – múltjának, filozófiájának, teológiai és egyházfegyelmi hagyományainak, vallásközi és felekezeti párbeszédének az értékelése. E kutatásoknak célja szakmailag megalapozott beszámolók és tanulmányok megírása a keresztény közösségek életéről, (biztonsági) helyzetéről, száműzetésükről, a világ, és a „nagyhatalmak” válaszáról, a keresztény egyházak és a nemzetközi szervezetek segítségéről, vagy ez utóbbiak esetében éppen az esetleges passzivitásáról.