NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Szervezet és működés

 A Kutatóműhely szervezete és működése

 

A Kutatóműhely rendeltetése az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (NKE SZMSZ) foglaltaknak megfelelően a vallásbiztonságban beálló változásokkal kapcsolatos elemző- és kutatómunka folytatása, ilyen tárgyú kutatások eredményeinek elemzése, a kutatási eredmények felhasználásával javaslatok és értékelések kidolgozása a Miniszterelnökség, valamint a BM és HM felsővezetése számára. A kutatómunka során a Kutatóműhely önállóan együttműködik hazai és külföldi kutatóintézetekkel, illetve az elért eredmények ismertetésére, a releváns kérdések és problémák megvitatására és tisztázására tudományos rendezvényeket szervez és bonyolít le.

A Kutatóműhely alapfeladatának megvalósítása érdekében az alábbi részfeladatokat hajtja végre:

a) a hazai és nemzetközi vallásbiztonság irányainak, változásainak rögzítése, a módosulásokat kiváltó okok feltárása, nyomon követése;

b) a hazai vallásbiztonsági kutatási fő irányok meghatározása, résztémák kidolgozása, kidolgoztatása;

c) a Miniszterelnökség, a BM és a HM kutatási megbízásainak teljesítése;

d) együttműködés a hazai és külföldi partnerintézetekkel, az információcsere és a tudományos kutatások területén intenzív kapcsolatok kialakítása és ápolása;

e) a Kutatóműhely kutatási területét érintő pályázatokon történő részvétel;

f) az elért eredmények hasznosulását lehetővé tevő oktatási tevekénység a NKE HHK-n, valamint publikációs tevékenység folytatása, konferenciák előkészítése, megrendezése;

A Kutatóműhely tevékenysége során – a szükséges mértékben – együttműködik az NKE karaival, bizottságaival, kiszolgáló szervezeteivel, továbbá a védelmi szféra hazai és külföldi tudományos intézményeivel.