NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok 2022

ISSN 2786-2283

VBSZK MŰHELYTANULMÁNYOK Impresszum.pdf

VBSZK MT_2022_1_FARKAS Ádám_A történelmi tapasztalat és a tudomány helye, szerepe a 21. századi védelmi és biztonsági gondolkodásban.pdf

VBSZK MT_2022_2_FARKAS Ádám_A védelmi-biztonsági gondolkodás és képzés megújításának elméleti és kulturális alapjai.pdf

VBSZK_MT_2022_3_Kelemen Roland_A kivételes hatalom elméleti rendszere.pdf

VBSZK_MT_2022_4_Kelemen Roland_A jogállami kivételes hatalom gyökerei és az eredeti modellek kialakulása.pdf

VBSZK_MT_2022_5_Kelemen Roland_A magyar kivételes hatalmi struktúra kialakulása - út az 1848-49-es vészmegoldásoktól az első jogállami kivételes hatalmi törvény rendszeréig.pdf

VBSZK MT_2022_6_CSINK_Lóránt_Alapjogok a különleges jogrendben.pdf

VBSZK MT_2022_7_JUHÁSZ István_A nemzeti reziliencia, a kritikus infókommunikációs infrastruktúrák és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerének kapcsolata.pdf

VBSZKK_MT_2022_8_KÁDÁR_Pál_A védelmi-biztonsági szabályozási reform rendszer alapelgondolásának elemzése és lehetséges perspektívái.pdf

VBSZKK_MT_2022_9_SABJANICS_István_Az Alaptörvény kilencedik módosításának államigazgatási vonatkozásai a különleges jogrendet illetően.pdf

VBSZKK_MT_2022_10_KÁDÁR_Pál_A különleges jogrendi szabályozás új keretei és feladatainak elemzése.pdf

VBSZKK_MT_2022_11_ZÁKÁNY_Péter_A védelmi és biztonsági tervezés rendszerének alapvetései összefüggések feltárása a NATO és a hazai tervezési rendsze.pdf

VBSZKK_MT_2022_12_KÁDÁR_Pál_A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolt irányítása és keretrendszere.pdf

VBSZK MT_2022_13_Kelemen Roland_Németh Richárd_Társadalmi hálózatok és reziliencia.pdf

VBSZK MT_2022_14_Kelemen-Roland-Mihály-Laura-Dominika-A-kibertér-és-psziché-ütközéspontjai.pdf

VBSZK MT_2022_15_Farkas Ádám_Vilics Tünde_A társadalmi reziliencia és a pszichológia találkozási pontjai.pdf

VBSZK MT_2022_16_Petruska Ferenc_ A lawfare tipológiája.pdf

VBSZK MT_2022_17_Petruska Ferenc_ A jogi hadviselés eszköztára.pdf

VBSZK MT_2022_18_Petruska Ferenc_ Lawfare a védelmi szférában.pdf

VBSZK MT_2022_19_Kaló József_A honvédség kormányzásban való részvételének szélsőséges törekvései és megjelenési formái a Horthy-korszakban.pdf

VBSZK_MT_2022_20_KÁDÁR_KESZELY_A nemzeti ellenállóképesség megerősítésének keretszabályai elvi irányok és várható trendek.pdf

VBSZK MT_2022_21_KÁDÁR Pál_TILL Szabolcs_A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásának biztosítékai a Vbö. tükrében.pdf

VBSZKK_MT_2022_22_POGÁCSÁS Imre_A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának alapkérdései.pdf

VBSZKK_MT_2022_23_BODOR Csaba_Az egyén biztonsági súlya és szerepe a nemzetállami és szövetségi reziliencia viszonylatában.pdf

VBSZKK_MT_2022_24_JUHASZ Istvan_Future of resilience - changing global environment in 2050.pdf

VBSZK_MT_2022_25_TILL Szabolcs_A honvédelmi allkotmányosság tematikus trendjei és hangsúlyváltozásai II..pdf

VBSZK MT_2022_26_FARKAS Ádám_Till Szabolcs_A honvédelem közjogi szabályozásának megújítását indokló körülmények.pdf

VBSZK MT_2022_27_KESZELY László_VARGA Attila_A nemzeti és NATO szintű válságkezelés új szabályozási keretrendszerének elemzése.pdf

VBSZK MT_2022_28_KESZELY László_VARGA Attila_A védelmi és biztonsági igazgatás új szabályrendszerének elemzése.pdf

VBSZK MT_2022_29_BALOGH András_TILL SZabolcs_A honvédelem közjogi kereteinek kapcsolódása a védelmi és biztonsági reformhoz.pdf

VBSZK MT_2022_30_KELEMEN_PETRUSKA_SPITZER_VIKMAN_Nemzetközi minták vizsgálata az összehangolt válságkezelésre, az arra való felkészülésre és a különleges jogrendi szabályozására.pdf

VBSZK MT_2022_31_SPITZER Jenő_VIKMAN László_A honvédelmi szabályozás egyes lehetséges külföldi mintáinak áttekintése.pdf

VBSZK MT_2022_32_Juhász István_Petruska Ferenc_A védelmi-biztonsági szabályozási reformot indukáló biztonsági környezet-változás.pdf

VBSZK MT_2022_33_Szekendi_Till_A védelmi és biztonsági feladatok, valamint a különleges jogrend újra-szabályozásának következményei a szolgálati jog munkaidő-szervezési vonatkozásai szempontjából.pdf

VBSZK MT_2022_34_Juhász István_A NATO országok reziliencia stratégiájának és reziliencia terveinek nemzetközi összehasonlítása.pdf

VBSZKK_MT_2022_35_HORVÁTH Attila_A közlekedési és logisztikai rendszer védelmi felkészítésének szabályozási és szervezeti aspektusai.pdf

VBSZK MT_2022_36_FARKAS Ádám_A Védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásána alapvetései, ezek viszonyrendszerének feltárása.pdf

VBSZK MT_2022_37_FARKAS Á-KELEMEN R_Az Alaptörvény kilencedik módosítása, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény megalkotásának történelmi előzményei.pdf

VBSZK MT_2022_38_FARKAS Ádám_Az Alaptörvény új, védelmi és biztonsági tárgyú rendelkezéseinek elemzése I..pdf

VBSZK MT_2022_39_FARKAS Ádám_A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény helye, szerepe a jogrendszerben.pdf

VBSZK MT_2022_40_Juhász István_A honvédelmi ágazat nemzeti ellenállóképesség fejlesztési stratégiájának egy lehetséges koncepciója.pdf

VBSZK MT_2022_41_HOFFMAN István_Átalakuló rendészeti igazgatás – a rendészeti igazgatás helye a megújult védelmi biztonsági igazgatás rendszerében.pdf

VBSZK MT_2022_42_PUSKÁS Anna_A humánbiztonság helye a NATO válságmegelőzési és -kezelési tevékenységében.pdf

VBSZK MT_2022_43_ PETRUSKA Ferenc_Tálib hatalomátvétel lehetséges közvetett hatása a védelmi szabályozásra.pdf