Katonai logisztika

Katonai logisztika (military logistic)

 

1. Az alapképzési szak megnevezése:

Katonai logisztika (military logistic)

2. Az alapképzési szak tudományági besorolása:

Hadtudomány

3. Képzési terület:

Államtudományi

4. Felsőoktatási terület:

Katonai

 

5. Az alapképzési szakon folyó képzés specializációi:

5.1. Katonai közlekedési specializáció (Military Movement and Transportation)

5.2. Hadtáp specializáció (Military Supply)

5.3. Haditechnikai specializáció (Maintenance)

5.4. Katonai pénzügyi specializáció (Military Finance)

 

6. Az alapképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve bsc),

szakképzettség: katonai logisztikai vezető (Military Logistics Leader) (a specializáció megjelölésével)

választható specializációk:

Hadtáp (Military Supply)

Katonai közlekedési (Military Movement and Transportation)

Haditechnikai (Maintenance)

Katonai pénzügyi (Military Finance)

 

7. Képzési cél:

7.1. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja: A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai és katonai pénzügyi vezetők (honvédtisztek) képzése, akik a megszerzett általános és speciális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, a harcászati szintű logisztikai támogatás és a különböző gazdasági-pénzügyi folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére és értékelésére nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófa-elhárítási, béketámogatási és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával kiegészítve a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára.

7.2. A specializációk speciális képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7.2.1. Katonai közlekedési specializáció

Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai közlekedési, mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt.

7.2.2. Hadtáp specializáció

Az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.  A katonai gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt.

7.2.3. Haditechnikai specializáció

Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott modulnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban – nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt – a haditechnikai biztosítás specializációjú feladatai végrehajtásának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére.

7.2.4. Katonai pénzügyi specializáció

Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak megfelelő katonai pénzügyi vezető beosztásokban - nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófa-elhárítási, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt - a különböző gazdasági folyamatok tervezésére, a katonai pénzügyi biztosítás számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére.

 

8. A képzés időtényezői:

8.1. A képzési idő félévekben

8 félév

ÚJ Katonai logisztika alapszak OVT 2017..xls
Excel letöltése
OVT közös 2016..xls
Excel letöltése