NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Állami légiközlekedési [katonai repülésirányító] alapképzési szak

A honvédtiszti alapképzésre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.

Felvételi feltételek:

  • angol nyelvből szerzett államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat megléte
  • emelt szintű érettségi a felvételi tárgyak valamelyikéből
  • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: honvéd tisztjelölt

Csatolandó dokumentumok:

  • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat,
  • emelt szintű érettségit tartalmazó bizonyítvány vagy tanúsítvány,
  • nyilatkozat, melyben a jelentkező hozzájárul nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez, valamint vállalja a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére.

Nyilatkozat