NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetbiztonsági alapképzési szak

Felvételi feltételek:

  • a szakra jelentkezők köre korlátozott, csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozó olyan személy, valamint a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan altisztje és tisztje jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik,
  • emelt szintű érettségi a felvételi tárgyak valamelyikéből.

Csatolandó dokumentumok:

  • a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának támogató nyilatkozata;
  • a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozást, illetve a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú beosztását igazoló dokumentum;
  • a jogszabályban meghatározott érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleményt igazoló dokumentum.