NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai vezetői mesterképzési szak

A katonai vezetői mesterképzési szak nappali munkarendjére az állomány azon századosi vagy magasabb rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. szerinti, 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a Magyar Honvédség parancsnokának előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik.

A felvételi eljárás részeként az Egyetem felvételi beszélgetést folytat le.

A felvételi beszélgetés témakörei a Kreditátviteli és Validációs Bizottság által befogadott – a szak képzési és kimeneti követelményeinek vonatkozó pontjában bemeneti követelményként meghatározott – ismeretkörökből kerülnek összeállításra, és minden jelentkezőnél a nála befogadott kredit ismeretanyagának megfelelően kerülnek alkalmazásra.

A felvételi vizsga formájáról a jelentkező a Felvételi eljárás során a www.felvi.hu rendszerén megadott e-mail címre küldött hivatalos levélben értesül.

Csatolandó dokumentumok:

 • felsőfokú oklevél; amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, oklevélmelléklet, vagy ennek hiányában az oklevél minősítését tartalmazó leckekönyv másolata, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett oklevéllel jelentkezőket;
 • a Magyar Honvédség parancsnokának előzetes engedélye;
 • közigazgatási alapvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata;
 • mindazon okiratok másolata, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a többletpontokra.

Felvételi pontok számítása:

A felvételi beszélgetésre 30 pont, az oklevél minősítése alapján 50 pont adható.

Többletpontok: maximum 20 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 10 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 15 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 10 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont