NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetbiztonsági mesterképzési szak

A nemzetbiztonsági mesterképzési szakra jelentkezők köre korlátozott csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozó olyan személy, valamint a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan altisztje és tisztje jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

A felvételi eljárás részeként az Egyetem felvételi beszélgetést folytat le.

A felvételi beszélgetés témakörei a Kreditátviteli és Validációs Bizottság által befogadott – a szak képzési és kimeneti követelményeinek vonatkozó pontjában bemeneti követelményként meghatározott – ismeretkörökből kerülnek összeállításra, és minden jelentkezőnél a nála befogadott kredit ismeretanyagának megfelelően kerülnek alkalmazásra.

A felvételi vizsga formájáról a jelentkező a Felvételi eljárás során a www.felvi.hu rendszerén megadott e-mail címre küldött hivatalos levélben értesül.

Csatolandó dokumentumok:

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozást, illetve a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú beosztását igazoló dokumentum;

– a beiskolázásra jogosult elöljáró vagy vezető támogató nyilatkozata, amelyet:

a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vonatkozásában a főigazgató;

b) a Magyar Honvédség felderítő szakmai tisztjei vonatkozásában a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója és a Magyar Honvédség parancsnoka állít ki;

– a jogszabályban meghatározott érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleményt igazoló dokumentum;

– felsőfokú oklevél; amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, oklevélmelléklet, vagy ennek hiányában az oklevél minősítését tartalmazó leckekönyv másolata, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett oklevéllel jelentkezőket;

– mindazon okiratok másolata, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a többletpontokra.

Felvételi pontok számítása:

A felvételi beszélgetésre 30 pont, az oklevél minősítése alapján 50 pont adható.

Többletpontok: maximum 20 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 10 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 15 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 10 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlatért: 1 pont félévente, összesen legfeljebb 10 pont.