NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak

A nemzetközi biztonság-és védelempolitikai mesterképzési szakra angol nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezők jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás részeként az Egyetem motivációs beszélgetést folytat le. A vizsgálandó szempontok a motivációs beszélgetés alkalmával:

a)  szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;

b)   a választott szak képzési területéhez kapcsolódó szakmai gyakorlat;

c)    szakmai és közéleti tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, hallgatói önkormányzatban betöltött vezetői tisztség, szakkollégiumi tagság);

d)   jelentős, a választott szak képzési területéhez kapcsolódó szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység (pl. szakmai publikációs tevékenység, tudományos diákköri tevékenység, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj);

w)   szakmai tájékozottság és ismeretek az aktuális nemzetközi folyamatokról;

f)     személyes kompetenciák, motívumok, verbális képességek;

g)   a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése.

A felvételi vizsga formájáról a jelentkező a Felvételi eljárás során a www.felvi.hu rendszerén megadott e-mail címre küldött hivatalos levélben értesül.

Csatolandó dokumentumok:

 • felsőfokú oklevél; amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, oklevélmelléklet, vagy ennek hiányában az oklevél minősítését tartalmazó leckekönyv másolata, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett oklevéllel jelentkezőket;
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata;
 • mindazon okiratok másolata, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a többletpontokra.

Felvételi pontok számítása:

A felvételi beszélgetésre 40 pont, az oklevél minősítése alapján 50 pont adható.

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 8 pont
  • gyermekgondozás: 8 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 4 pont
 • sporteredményekért járó többletpont az alábbiak szerint:

ba) olimpiai eredményért: 10 pont

bb) világ- és európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 5 pont

bc) országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 3 pont

 • nyelvvizsgáért járó többletpont: a bemeneti nyelvi követelményen felüli, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, B2 (korábban középfokú) nyelvvizsga esetén 3 pont, C1 (korábban felsőfokú) nyelvvizsga esetén 5 pont;
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont