NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak

Az ezredesi vagy tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások betöltésére tervezett (felsővezetői) állomány részére szervezett képzés, a katonai szervezetek parancsnoki, parancsnokhelyettesi, törzsfőnöki, főnöki, osztályvezetői illetve ettől magasabb beosztásokhoz tartozó feladatok ellátására történő felkészítésük érdekében.

A képzés célja:

Magyarország érdekeinek megfelelően, olyan felsővezetők képzése, akik elemzési-, tervezési-, szervezési-, értékelési-, vezetési- és irányítási- ismereteik és képességeik birtokában alkalmasak a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemeinek, illetve a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek rendeltetés szerinti, stratégiai szintű feladati végrehajtásának integrált tervezésére, szervezésére, irányítására, vezetésére, valamint a szövetségi (NATO, EU) kötelezettségeinkből eredő katonai feladatok megvalósítására. Ezen szervezetekben rendszeresített felsővezetői beosztások ellátására.

A képzés során a beiskolázott hallgatók megismerkednek a katonai felsővezetői beosztások betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A szakmai látogatások keretén belül meglátogatják a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemeit, háttérintézményeit továbbá a Magyar Honvédség kiemelt fontosságú katonai szervezetit, szervezeti elemeit, illetve a velük szorosan együttműködő fontosabb államigazgatási, rendvédelmi, katasztrófavédelmi társszervezeteket, valamint a gazdasági élet területén stratégiai fontosságú vállalatokat, partnereket, ahol testközelben megismerik azok szervezeti felépítését, feladatait és a velük történő együttműködés mindennapi kihívásait.

Ezzel párhuzamosan- a külföldi tanulmányutak során - a hallgatók testközelből betekintést nyernek a NATO és EU vezető szerveinek, szervezeteinek feladataiba, működésébe és nemzetközi szintű együttműködésük mindennapi gyakorlatába is.

A hallgatóknak az elméleti és gyakorlati foglalkozások mellett magyar, vagy angol nyelven írt tudományos cikkeiket, esszéiket, illetve záró dolgozataikat is el kell készíteniük.

A képzés végén a hallgatók az elméleti és gyakorlati ismereteiket, tapasztalataikat hazai, valamint külföldi stratégiai szintű törzsgyakorláson történő részvétel során alkalmazzák, majd a megszerzett tudásukról komplex záróvizsgán adnak számot.