Katonai Műveleti Logisztika

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

 

A mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztika (Logistics of Military Operations)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

-      végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

-      szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető

-      a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader

-      képzési terület: államtudományi

-      felsőoktatási terület: katonai

-      a képzési idő félévekben: 2 félév

 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

-      Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-10 kredit

-      A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit

-      A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-27 kredit

-      A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit

-      A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit

-      A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 30%

 

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar Honvédség részére, akik szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és hadműveleti ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt.

 

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

 

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

Szakfelelős:

Dr. Venekei József Péter ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

 

Katonai Műveleti Logisztika tanterv 2020-2021 tanévtől.pdf
PDF letöltése
Tanóra kredit és vizsgaterv Katonai Műveleti Logisztika 2020-21 tanévtől 4.0.xlsx
Excel letöltése