NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék oktatói a Katonai üzemeltetés alapképzési szak Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáción tanulmányokat folytató honvéd tisztjelöltek oktatása mellett számos más képzésben oktatnak szakterületeikhez tartozó tantárgyakat.

Az MSc képzésben tanszékünk a Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező mesterképzési szak 

 • információbiztonsági szakirányért és az

 • információs műveleti szakirányért felelős.

A képzés célja, hogy az információbiztonsági szakirányon végzettek alkalmassá váljanak:

 • az információbiztonság tervezésére és szervezésére, a fizikai, személyi és dokumentumbiztonság megvalósítására;

 • katonai és védelmi infokommunikációs rendszerek védelmének tervezésére, szervezésére és irányítására;

 • a végzést követően, kellő szakmai gyakorlat birtokában védelmi vezetéstechnikai rendszerekhez kapcsolódó középszintű vezetői, tervezői, szervezői és koordinációs feladatok ellátására.

Arra törekszünk, hogy az információs műveletek szakirányon végzettek alkalmassá váljanak:

 • védelmi vezetéstechnikai rendszerek fenyegetettségének értékelésére, védelmének és támadásának tervezésére, szervezésére és megvalósítására;

 • az információs műveletek során alkalmazott technológiák, technikai eszközök rendszerszintű alkalmazására;

 • az információs műveletek humán összetevőinek alkalmazására, az információs műveletek tervezésére és szervezésére;

 • a végzést követően, kellő szakmai gyakorlat birtokában védelmi vezetéstechnikai rendszerekhez kapcsolódó középszintű vezetői, tervezői, szervezői és koordinációs feladatok ellátására. 

Tanszékünk oktatói a doktori PhD képzésben is részt vesznek.

Meghirdetett témáik az alábbi kérdéskört ölelik fel:

Alapképzés (BSc)

Oktatóink a Katonai üzemeltetés alapképzési szakon 30 szakalapozó és szakmai specifikus tantárgy oktatásában vesznek részt: Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár;
Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár; Dr. Németh András őrnagy; Szökrény Zoltán alezredes; Szatmári Balász főhadnagy; Dr. Fatalin László; dr. Seller Rudolf; dr. Kiss Csaba

Oktatóink ezen felül az alábbi alapképzési szakokon végzik különböző szakmai alapozó és szakspecifikus tárgyak oktatását:

 • Katonai logisztikai alapképzési szak;

 • Katonai vezetői alapképzési szak;

 • Állami légiközlekedési alapképzési szak;

 • Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak;

 • Nemzetbiztonsági alapképzési szak

Mesterképzés (MSc)

Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező mesterszakon oktatóink közel 20 szakmai tantárgy oktatását végzik: Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár; Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár.

Katonai üzemeltetés mesterképzési szakon oktatóink 3 szakmai tantárgy oktatását végzik: Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár; Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár.

Doktori képzés (PhD)

Oktatóink témavezetésével az alábbi személyek szereztek tudományos (PhD) fokozatot: Varga Péter János (Haig Zsolt), Póserné Oláh Valéria (Haig Zsolt), Turóczi Antal (Haig Zsolt), Kovács László (Haig Zsolt), Papp Zoltán (Kovács László), Kovács Zoltán (Kovács László), Illési Zsolt (Kovács László), Gyányi Sándor (Kovács László), Krasznay Csaba (Kovács László), Fürjes János Norbert (Kovács László), Koncz Miklós (Kovács László), Kucsera Péter László (Kovács László), Muha Lajos (Kovács László), Gulyás Attila (Németh András).

Ezen felül az abszolutóriumot szerzettek száma 13 fő, jelenleg is doktorandusz státuszú hallgatók száma 11 fő.

Tanfolyami képzés

Szakmai ismeret-kiegészítő felkészítés megbízott EHV tisztek számára
A képzés olyan, nem szakirányú végzettséggel rendelkező tisztek részére indul, akik megbízással látják el az EHV feladatkört. 
Nappali, 30 óra (5 nap)

Szakmai ismeret-kiegészítő felkészítés, EHV tanfolyam repülőgép-vezetők számára
A tanfolyam a légierő repülőgép-vezetői számára indul EHV ismereteik bővítése érdekében.
Nappali, 30 óra (5 nap)

RAT-31 DL üzemeltetői tanfolyam

Nappali, 390 óra (13 hét)

RAT-31 DL alkalmazói tanfolyam

Nappali, 120 óra (4 hét)