NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék rendeltetése integrált oktatási-kutatási alapegységeként, a szakmai kompetenciájába tartozó:

 • elektronikai hadviselési;

 • információs műveleti;

 • információbiztonsági;

 • katonai robotikai;

 • radartechnikai;

 • rádióelektronikai felderítési

szakterületen folyó oktatási, tudományos kutatási és kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása együttműködésben a Magyar Honvédség szervezeteivel, az NKE szerveivel, a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a polgári oktatási, kutatási és vállalkozási szervezetekkel.

A tanszék egyik legfontosabb feladata az alapképzésben résztvevő honvéd tisztjelöltek számára a Katonai üzemeltető alapképzési szak Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáció gondozása.

A specializáció képzési célja olyan mérnöki kompetenciákkal is rendelkező szaktisztek képzése, akik önállóan képesek a rendszeresített felderítő és elektronikai hadviselési eszközöket üzemeltetni, üzemben tartásukat megszervezni és irányítani, az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatokat szakszerűen végrehajtatni, alárendeltjeik tevékenységét megszervezni és ellenőrizni, úgy békében, mint harci körülmények között. A specializáción végzettek: Az MH különböző felderítéssel foglalkozó, vagy elektronikai harctevékenységet végző alegységeinél kaphatnak szakbeosztást az ország számos helyőrségében. 

Hallgatóink képzése során elsajátítandó kompetenciák az alábbiak:

 • szakismeretükkel hozzájárulni az összfegyvernemi kötelékek harci alkalmazásának rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési támogatásának megtervezéséhez, megszervezéséhez és végrehajtásához;

 • képesnek lenni az adatszerzés alegységszintű megtervezésére, megszervezésére és irányítására;

 • képesnek lenni a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok értékelésére, a célok kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró

 • vezetési szint felé;

 • képesnek lenni a rendszeresített szárazföldi és légi technikai eszközökkel a rádióelektronikai felderítési-, zavarási-, és elektronikai védelmi feladatok körültekintő megtervezésére, megszervezésére, irányítására és végrehajtására;

 • képesnek lenni az alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletei során alkalmazható rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközökkel történő támogatási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására alegység szinten;

 • képesnek lenni az első tiszti beosztásában rendszeresített parancsnoki és más szakbeosztások betöltésére;

 • képesnek lenni más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre;

 • képesnek lenni megszerzett tudásuk folyamatos bővítésére, képességeik fejlesztésére a fenti tevékenységek nemzetközi környezetben történő végrehajtására való felkészülés során.