NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Felsőfokú Vezetőképző Intézet

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Intézet oldalán!

  Kovács Ferenc ezredes
  intézetvezető
  Felsőfokú Vezetőképző Intézet

 

  Elérhetőségek:
  Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

  Telefon: (+36)-1-432-9000/29-556

  E-mail: kovacs.ferenc@uni-nke.hu

 

 

 

Kovács Ferenc ezredes 1983-ban kezdte katonai pályafutását a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola csapatlégvédelmi rakéta szakán. A végzést követően, mint légvédelmi rakéta szakaszparancsnok (ütegparancsnok-helyettes) kezdte meg tiszti pályafutását. A csaknem 40 éves katonai pályafutása során többségében különböző szintű parancsnoki beosztásokat látott el. 2010-2016. között a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka volt. Több külföldi tanfolyam mellett elvégezte a Földi Telepítésű Légvédelmi Törzstiszti Tanfolyamot, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Vezető mesterszakát, 2007-ben pedig Katonai Felsővezető képesítést szerzett.  

Fegyveres külszolgálata során törzsfőnökként szolgált a NATO Szarajevói Parancsnokságán. 2016 -2020 között, nem fegyveres tartós külszolgálata során, osztályvezetői beosztást látott el a németországi NATO Iskolában (Oberammergau). Feladatai mellett, NATO minősített oktatóként, tanfolyam igazgatói és oktatói feladatokat is ellátott.

Kovács ezredes több szakmai publikáció és könyv szerzője, társszerzője. STANAG 3.3.3.3. angol, valamint alapfokú orosz nyelvvizsgával rendelkezik.  

Kovács ezredes számos kitűntetésben részesült, többek közt birtokosa a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének is.

Az Intézetről:

A Felsőfokú Vezetőképző Intézet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának közvetlen alárendeltségében működő oktatási egység.

Az intézet rendeltetése, hogy a Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak képzés keretén belül biztosítsa a hallgatók számára a katonai felsővezetői beosztások ellátásához szükséges ismeretek megszerzését.

A Felsőfokú Vezetőképző Intézet, mint a legmagasabb szintű katonai oktatást végző szervezeti egység, 10 hónapos képzés keretén belül készíti fel a leendő katonai felsővezetőket a stratégiai gondolkodás alkalmazására a katonai döntéshozatalban.

A képzés zártkörű, amire a honvédelmi miniszter iskolázza be a hallgatókat.

A képzési program középpontjában a kiválasztott katonai vezetők (hazai és külföldi) felelős stratégiai vezetőkké képzése áll, annak érdekében, hogy a világ változásaira nyitott, kiterjedt tapasztalataikat alkalmazni képes főtiszteket neveljen, akik mind nemzeti, mind nemzetközi stratégiai környezetben megállják a helyüket és képesek lesznek felsővezetői beosztások betöltésére. Ennek érdekében a képzés a stratégiai vezetési feladatok ellátásához szükséges tudás, képességek és készségek megszerzése és elsajátítására összpontosít.

A képzési program tartalmazza:

  • A hallgatók stratégiai gondolkodásának fejlesztését;
  • A Honvédelmi Minisztérium,  a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai felsővezető beosztások valamint a hozzájuk tartozó felelősségi körök ellátásához szükséges képességek átadását;
  • A hallgatók kritikai gondolkodásának fejlesztését dinamikus nemzetközi környezetben;
  • A hallgatók katonai és politikai konfliktusokhoz kapcsolódó ismereteinek bővítését, valamint a Magyarországot és NATO/EU szövetségeseit érintő jelenlegi és jövőbeni fenyegetések összefüggéseinek stratégiai vizsgálatát;
  • A hallgatók azon szakmai képességeinek fejlesztését, amelyek szükségesek a nemzeti és a NATO/EU közös tervezési folyamatok, valamint a Magyar Honvédség támogatására irányuló közös műveletek tervezéséhez és végrehajtásához.

Hallgatóink a végzést követően felkészültek lesznek stratégiai szintű vezetői beosztások betöltésére a Honvédelmi Minisztériumban, a Honvéd Vezérkarnál, a Magyar Honvédségnél , NATO/EU szervezetekben és az államigazgatás felsőszintű szervezeteiben egyaránt.

Tisztelt Látogató!

Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

„A hazáért mindhalálig!”