NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Hadászati Tanszék oldalán!

Tanszékünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében 2006 óta működő katonai stratégiai tanszék jogutódjaként végzi alaprendeltetési feladatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A Tanszék jogelődje, a Hadászati és Hadelméleti Tanszék 2012. január 1-jével jött létre Karon. Jelenlegi elnevezését 2019-ben kapta.

A Hadászati Tanszék tevékenységének fő célja a katonai műveletek stratégiai összefüggéseivel kapcsolatos tantárgyak, a katonai stratégia (hadászat) fejlődésének, a hadászati szintű műveletek múltjának, jelenének, valamint jövőbeni várható változásának, a modern katonai műveletek elméletének és gyakorlatának, a honvédelem hazai rendszere kialakulásának, fejlődésének, szervezetének és működésének, továbbá a hadtudomány tudományelméleti illetve kutatásmódszertani témaköreinek oktatása.

A tanszékünkről szóló oldalakat olvasva részletesen megismerheti azokat a szakterületek, kutatási témákat, amelyeket munkatársaink kutatnak, oktatnak.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!

Bemutatkozás

Szervezeti egységünk feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester, a doktori és a tanfolyam képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok végrehajtása. A Hadászati Tanszék feladata továbbá a katonai vezetői mesterképzési szak gondozása, a szakhoz tartozó hallgatók mentorálása.

 

Dr. Jobbágy Zoltán ezredes
tanszékvezető, egyetemi tanár