NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Munkatársak

Tanszékvezető Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi tanár
  Önéletrajz
Iroda:  Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 404.
Telefon: +36-30-316-2622
e-mail: jobbagy.zoltan@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata (doktrínák, koncepciók, eljárások, dinamika, humán dimenzió)
 
Oktatók Dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet /422-424.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-647, 29-646
e-mail: padanyi.jozsef@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: békeműveletek, válságreagáló műveletek katasztrófák elleni védekezés, civil-katonai együttműködés, műszaki támogatás, éghajlatváltozás és biztonság hadirégészet
 
  Dr. Szendy István ezredes, professor emeritus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 432.
Telefon: +36-1-432-9001
e-mail: szendy.istvan@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a hadtudomány elmélete, rendszertana és tudománytörténete; a katonai stratégia elmélete és gyakorlata; a katonai műveletek elmélete és gyakorlata
 
  Dr. Forgács Balázs őrnagy, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda:  Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 453.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-532
e-mail: forgacs.balazs@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: hadelmélet, gerilla hadviselés elmélete
 
  Dr. Horváth Tibor alezredes, habilitált egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 430.
Telefon: +36-1-432-9010 / 29-186
e-mail:  horvathtibor@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: : a harc műszaki támogatása; állami- és csapaterődítési építmények vizsgálata; békeműveletek során alkalmazott műszaki eszközök, eljárások; tűzszerész eszközök, eljárások EOD és IED; C-IED; robbantás; álcázás
 
  Dr. Szabó Sándor alezredes, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 444.
Telefon: +36-1-432-9000
e-mail: szabo.sandor@uni-nke.hu 
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonai kiképzés rendszere
 
  Holecz József alezredes, tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 441.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-119
e-mail: holecz.jozsef@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: komplex stratégiai és műveleti környezet; (katonai) vezetői kihívások a komplex világban; hibrid hadviselés elmélete és gyakorlata; katonai stratégia
 
  Fazekas Ferenc alezredes, tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 450.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-109
e-mail: fazekas.ferenc@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: művelettervezés, katonai döntéshozatal, szárazföldi erők műveletei
 
  Kováts Levente Sándor, tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda:  Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 448.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-559
e-mail: kovats.levente@uni-nke.hu
Fogadóóra: megbeszélés szerint
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: hadelmélet, NATO, stratégiai tanulmányok
 
Munkatárs Mérészné Turai Gabriella szakelőadó
  Önéletrajz
Iroda:  Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7. emelet 731.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-115
e-mail: mereszne.turai.gabriella@uni-nke.hu