Munkatársak

Dr. Jobbágy Zoltán ezredes

Tanszékvezető, Egyetemi docens, Nemzetközi dékánhelyettes

Tel.: +36-1-432-9000 / 29-117
„A” épület, VI/614. iroda
e-mail: jobbagy.zoltan@uni-nke.hu

 

Dr. Szendy István ezredes

Egyetemi tanár

Tel.: +36-1-432-9001
„A” épület, IV/432. iroda
e-mail: szendy.istvan@uni-nke.hu

 

Dr. Padányi József vezérőrnagy

Egyetemi tanár

Tel.: +36-1-432-9000 / 29-647
„A” épület, IV/422-424. iroda
e-mail: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

 

Dr. Horváth Tibor alezredes

Egyetemi docens

Tel.: +36-1-432-9010 / 29-186
„A” épület, IV/430. iroda
e-mail.: horvathtibor@uni-nke.hu

 

Dr. Forgács Balázs őrnagy

Egyetemi docens

„A” épület, IV/453. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-532
e-mail: forgacs.balazs@uni-nke.hu

 

Dr. Szabó Sándor alezredes

Tanársegéd

Tel.: +36-1-432-9000 / 29-109
„A” épület, IV/450. iroda
e-mail: szabo.sandor@uni-nke.hu 

 

Holecz József alezredes

Tanársegéd

„A” épület, IV/441. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-119
e-mail: holecz.jozsef@uni-nke.hu

 

Fazekas Ferenc őrnagy

Tanársegéd

Tel.: +36-1-432-9000 / 29-434
„A” épület, IV/444. iroda
e-mail: fazekas.ferenc@uni-nke.hu
 

 

Külső óraadó tanár

 

Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy

„A” épület, IV/449. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-427
e-mail: lakatos.laszlo@uni-nke.hu
 

 

Közvetlen tanszéki munkatárs

 

Szabóné Kmeczkó Katalin főelőadó 

„A” épület, IV/431. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-552
e-mail: kmeczko.katalin@uni-nke.hu