NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés, feladatok

Rendeltetés, feladatok

A tanszék specifikus rendeltetése és egyben tevékenységének fő célja, hogy olyan egyetemi szintű tudományos műhellyé váljon, amelyben:

 • a katonai stratégia, továbbá a hadászati szintű katonai műveletek múltját, jelenét, valamint jövőbeni várható változásait,
 • a hadtudomány tudományelméleti, illetve kutatás-módszertani témakörét,
 • a katonai műveletek elméletét és gyakorlatát,
 • a hadtudomány általános elméletének fő kérdéseit,

a tanszék oktatói kiemelkedő módon tudományos igénnyel kutatják és oktatják.

 

A Hadászati Tanszék feladatai:

 • az alap- illetve mesterképzés keretében a katonai stratégia, a fegyveres küzdelem, a hadtudomány tudományelmélete, kutatás-módszertana, a katonai műveletek elmélete, valamint gyakorlata aktuális ismereteinek oktatása,
 • a doktori, valamint más posztgraduális képzésben résztvevők felkészítése,
 • a hallgatók tudományos munkájának segítése,
 • részvétel a habilitációs, illetve doktori eljárásokban,
 • a tanszék által oktatott tantárgyak tananyagainak kidolgozása, a tantervek összeállítása és folyamatos pontosítása, más szakok tanterveibe történő bedolgozás,
 • a hazai, illetve külföldi társintézményekkel, szervezetekkel széleskörű kapcsolatok kialakítása az oktatás, illetve a tudományos kutatás színvonalának fejlesztése érdekében,
 • részvétel a fenntartó, illetve más megrendelők által igényelt tudományos kutatómunkában,
 • a tanszék rövid- és középtávú kutatási terveinek kidolgozása és szükség szerinti pontosítása.