NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Haditechnikai Tanszék oldalán!

A Haditechnikai Tanszék alaprendeltetése logisztikai tisztek képzése a Magyar Honvédség számára fegyverzet- és gépjárműtechnikai modulon. Ezt a feladatot jelenleg a következő szakcsoportok közreműködésével valósítjuk meg: Fegyverzettechnikai Szakcsoport és Páncélos- és Gépjármű Technikai Szakcsoport. Munkatársaink négy gépjármű technikai szaktanterem (belső égésű motorok szaktanterem, gépjármű-diagnosztikai labor, páncélos-és gépjármű technikai beállós szaktanterem, fődarabos szaktanterem), egy fegyverzettechnikai oktató kabinet (fegyverraktár, oktatóterem, műhely) és négy laboratórium (CAD labor, számítástechnikai labor, forgácsoló műhely, anyagvizsgáló labor) segítségével végzik az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat. A képzés célja javító szakaszparancsnokok képzése.

Hallgatóink a katonai logisztika alapképzési szakon (BSc) kezdik meg tanulmányaikat, a képzési idő 8 félév. Az 5. félév során a hallgatóknak specializációt kell választaniuk, melyek lehetnek katonai közlekedési, hadtáp és a tanszékünk által üzemeltetett haditechnikai specializáció, amely már két említett modulra oszlik: fegyverzettechnika, páncélos- és gépjárműtechnika. Tanulmányaik befejeztével alapfokozatú (BSc) katonai logisztikai vezető szakképzettséget (haditechnikai szakirány) szereznek. A képzésről bővebb információk találhatók az „Oktatás” menüpont alatt.

Dr. Gyarmati József ezredes
tanszékvezető