Oktatók

A tanszék oktatói

 

Dr. Gyarmati József alezredes

egyetemi docens, tanszékvezető

                 Gyarmati.Jozsef@uni-nke.hu

Dr. Vég Róbert alezredes

egyetemi docens

                 Vegh.Robert@uni-nke.hu

Dr. Hajdú Ferenc

adjunktus

                 Hajdu.Ferenc@uni-nke.hu

Dr. Zentay Péter

egyetemi docens

                 zentay.peter@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Hegedűs Ernő alezredes

tanársegéd

                 Hegedus.Erno@uni-nke.hu

Dr. Gávay György Viktor százados

adjunktus

                 Gavay.Gyorgy@uni-nke.hu

Sebők István alezredes

kiemelt főtiszt, tanársegéd

                 Sebok.Istvan@uni-nke.hu

Szalai Tamás törzszászlós

szakoktató        

                 Szalai.Tamas@uni-nke.hu

Dr. Berek Lajos ny. ezredes

egyetemi tanár, biztonságtechnika

                 Berek.Lajos@uni-nke.hu

Dr. Kiss Sándor ny. ezredes

óraadó, biztonságtechnika

                 Kiss.Sandor@uni-nke.hu