NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Oktatók

Tanszékvezető  Dr. Gyarmati József ezredes, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 935.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-191
Email: Gyarmati.Jozsef@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: 3D műanyag –és fémnyomtatás, gépelemek, járművek szerkezete, döntéselmélet, karbantartás és javítás szervezés, műszaki alapismeretek, katonai szállító járművek
 
Oktatók Dr. Vég Róbert alezredes, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 947.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-380
Email:  Vegh.Robert@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: belsőégésű motorok és üzemanyag-ellátó rendszereik, katonai gépjármű típusismeret, rezgésdiagnosztika alkalmazási lehetőségei, közúti gépjárművezető képzés műszaki oktatása
 
  Dr. Hegedűs Ernő alezredes, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 945.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-535
Email: Hegedus.Erno@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: légideszantok haditechnikai eszközeinek fejlődése, a fegyvernem története, légi szállítás technikai eszközeinek fejlődése és szerepe a hadviselésben, a belsőégésű hőerőgépek teljesítménynövelő eljárásai és emulziós üzemanyagai, repülőeszközök többfeladatúsága, VTOL és STOL repülőeszközök, UAV-k, haditechnika- hadiipar- repülés- és rendvédelem-történet, harckocsi technikatörténete és szerkezettana, légideszant-harcjárművek; haditechnikai kutatás-fejlesztés, katonai minőségbiztosítás, katonai-műszaki képzés, Multi Domain Operation és hibrid hadviselés illetve annak technikai eszközei
 
  Sebők István alezredes, tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 946.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-502
Email: Sebok.Istvan@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület:
 
  Dr. Gávay György Viktor őrnagy, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 950.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-324
Email: Gavay.Gyorgy@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a Magyar Honvédség harc- és gépjárműveinek üzemeltetése és üzemfenntartása, gépjárművek javítástechnológiája, haditechnikai eszközök életciklusa, harcjárművek védettsége
 
  Szalai Tamás törzszászlós, szakoktató
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 30. épület 10.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-428
Email: Szalai.Tamas@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület:
 
  Dr. Zentay Péter Zoltán, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 30. épület 943.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-170
Email: Zentay.Peter.Zoltan@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: Autonóm, földi telepítésű eszközök katonai alkalmazhatóságának lehetőségei, különleges anyagok és tárgyak robotmegfogási stratégiái, lőfegyverek működési és gyárthatósági problémái
 
Munkatárs Joó Klaudia, szakelőadó
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 936.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-526
Email: Joo.Klaudia@uni-nke.hu