NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte honlapunkat. A tanszék a jogelőd tanszékek révén egyidős a modern katonai felsőoktatással és egyetlen oktatási egységként felel a Katonai logisztika alapképzési szak három (hadtáp, katonai pénzügyi és katonai közlekedési) specializációjáért.

A tanszék a kar különböző alap- és mesterképzési szakjain oktatja a közgazdasági, katonai logisztikai és védelemgazdasági tantárgyakat. Emellett az oktatók műveleti logisztikai, katonai közlekedési, katonai pénzügyi és védelemgazdasági témákat jegyeznek a Hadtudományi, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskolákban.

A tanszék alaprendeltetéséből eredő legfontosabb feladatunk a honvédtiszti felkészítés, amely egyesíti magában a hadtáp, a pénzügyi és a katonai közlekedési tisztképzés több évtizedes szakmai kultúráját és hagyományait, valamint a közgazdasági és védelemgazdasági oktatást. A kiválóan felkészült és tapasztalt oktatói kar megfelel a felsőoktatás minőségi elvárásainak. A tanszék fegyelmezett, nagy munkabírású és a hallgatókkal a lehető legjobb személyes együttműködésre törekvő oktatókból áll.

Egykori hallgatóink kimagaslóan helytálltak és helytállnak a Magyar Honvédség csapatainál és béketámogató műveletek keretében a világ különböző hadszínterein.

Különösen büszkék vagyunk a hosszú múltra visszatekintő nemzetközi kapcsolatainkra többek között osztrák, cseh és brit partnerintézményeinkkel. Ennek köszönhető, hogy már több, mint két évtizede nem avatunk úgy tisztet, hogy legalább egy kéthetes, angol nyelvű nemzetközi gyakorlatot ne hajtana végre tisztjelöltként (FOURLOG Logisztikai Kiképzés). A nemzetközi kapcsolatok révén a hallgatók számára a lehetőségek széles tárháza áll rendelkezésre az Erasmus programban történő részvételre. Emellett kölcsönös az oktatói-kutatói mobilitás is a hasonló képzési területekért felelős külföldi tanszékekkel.

Tisztelt Érdeklődő! Honlapunkon megismerkedhet a tanszék oktatási programjával.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

 

      Dr. Pap Andrea ezredes

tanszékvezető, egyetemi docens