NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kutatási tevékenység

Kutatási témák a Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszéken

Név

Kutatási téma

Dr. Szászi Gábor ezredes

A közlekedéspolitika védelmi aspektusai

Dr. Pap Andrea ezredes

A költségvetési gazdálkodás, elemzés, az időbeli és térbeli színvonal-változás vizsgálata

Dr. Fábos Róbert alezredes

A katonai közúti szállítások tervezésének, szervezésének, végrehajtásának, illetve a végrehajtás utáni tevékenységek informatikai támogatásának lehetőségei

Gulyás György alezredes A beszállítók (contractors) szerepe és lehetséges alkalmazásuk a műveletek támogatása során

Szajkó Gyula őrnagy

Logisztikai művelettervezés

Dr. Taksás Balázs százados

1. Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában

2. Hadiipari kihívások a XXI. században

3. Békeépítés gazdaságtana

Dr. Kenessei Zsolt főhadnagy

A honvédelmi és rendvédelmi dolgozók alapjogi korlátai