NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Oktatók

Tanszékvezető Dr. Pap Andrea ezredes egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 630.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-101
Email: pap.andrea@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: élelmezési ellátás, anyagismeret és gyártástechnológia, számvitel, pénzügyi-gazdasági elemzés,
költségvetési gazdálkodás-elemzés, időbeli és térbeli színvonal-változás vizsgálat
 
Oktatók Dr. Szászi Gábor ezredes oktatási dékánhelyettes egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 616.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-323
Email: szaszi.gabor@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: logisztika alapjai, anyagmozgatás-raktározás, szállító alegységek vezetése, közlekedési rendszer védelmi felkészítése, katonai szállításszervezés, a közlekedéspolitika védelmi aspektusai
 
  Dr. Fábos Róbert alezredes adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 631.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-096
Email: fabos.robert@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a katonai közúti szállítások tervezésének, szervezésének, végrehajtásának, illetve a végrehajtás utáni tevékenységek informatikai támogatásának lehetőségei, valamint a tevékenységek hatékonyságának elemzése
 
  Gulyás György alezredes gyakorlati oktató
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 644.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-377
Email: gulyas.gyorgy@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: beszállítók (contractors) szerepe és lehetséges alkalmazásuk a műveletek támogatása során, katonai közlekedés, projektmenedzsment, katonai logisztika
 
  Szajkó Gyula őrnagy tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 646.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-253
Email: szajko.gyula@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: ruházat ellátás, ellátó alegységek vezetése, hadtáp szakellenőrzés, logisztikai szakkiképzés
módszertana,vállalati pénzügyek, adózás, a logisztikai felderítéshez kapcsolódó feladatok, a közlekedési hálózatok értékelése Oktatási-kutatási terület: készenlét fenntartásának és fokozásának rendszere, katonai pénzügyi ismeretek,
békeépítés gazdaságtana
 
  Dr. Taksás Balázs százados egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 648.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-354
Email: taksas.balazs@uni-nke.hu
Fogadóóra:előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: köz- és védelemgazdaságtan, gazdasági biztonság, hadiipar, versenyképesség, statisztika,
katonai ellátás- és szolgáltatásmenedzsment
 
  Dr. Kenessei Zsolt főhadnagy tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 643.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-485
Email: kenessei.zsolt@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonai pénzügy, logisztika, gazdasági jog, alapjogok
 
Munkatárs Bencsik Zsuzsanna, előadó
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 628.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-033
Email: bencsik.zsuzsanna@uni-nke.hu