Oktatók

A Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék oktatóinak elérhetőségei

 

Név, rendfokozat

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán (egyetemi docens)

+36 (1) 432-9000/29-003

pohl.arpad@uni-nke.hu

Dr. Szászi Gábor ezredes

dékánhelyettes (egyetemi docens)

+36 (1) 432-9000/29-323

szaszi.gabor@uni-nke.hu

Dr. Pap Andrea ezredes

tanszékvezető (egyetemi docens)

+36 (1) 432-9000/29-101

pap.andrea@uni-nke.hu

Dr. Fábos Róbert alezredes

adjunktus

+36 (1) 432-9000/29-096

fabos.robert@uni-nke.hu

Gulyás György alezredes

gyakorlati oktató

+36 (1) 432-9000/29-377

gulyas.gyorgy@uni-nke.hu

Szajkó Gyula őrnagy

tanársegéd

+36 (1) 432-9000/29-253

szajko.gyula@uni-nke.hu

Demeter Andrea őrnagy

gyakorlati oktató

+36 (1) 432-9000/29-097

demeter.andrea@uni-nke.hu

Dr. Taksás Balázs százados

egyetemi docens

+36 (1) 432-9000/29-354

taksas.balazs@uni-nke.hu

Dr. Kenessei Zsolt főhadnagy

tanársegéd

+36 (1) 432-9000/29-485

kenessei.zsolt@uni-nke.hu

Bencsik Zsuzsanna

előadó

+36 (1) 432-9000/29-033

bencsik.zsuzsanna@uni-nke.hu