NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Munkatársak

Tanszékvezető  Dr. Boda Mihály, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A”  épület 7.emelet 703.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-445
Email: boda.mihaly@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: háborús ideológiák, igazságos háború elmélete, katonai etika,
háború filozófiája
 
Oktatók Dr. Négyesi Lajos ezredes, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7.emelet 715.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-087
Email: negyesi.lajos@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: Hadtörténelem, Hadművészettörténet, Hadtörténelmi terepkutatások (hadirégészet)
 
  Dr. Kiss Zoltán László ezredes, egyetemi tanár
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8.emelet 815.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-288
Email: kiss.zoltan.laszlo@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonaszociológia; civil-katonai és rendvédelmi kapcsolatok; civil kontroll;
nemzetközi válságreagáló műveletek, béketámogató műveletek, hibrid műveletek, EBAO, CIMIC/CMI, PSYOPS, INFOPS, COIN, PA/PI/PR
 
  Dr. Szak Andrea, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8.emelet 844.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-089
Email: szak.andrea@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: Kommunikáció-és médiatudomány, Történettudomány
 
  Dr. Németh Balázs, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8.emelet 829.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-445
Email: nemeth.balazs@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: Egyetemes és magyar hadtörténelem, Hadművészet történet, Fegyvertörténet, A 18. és a hosszú 19. század hadtörténelme, Tűzfegyvertörténet, A 18. és a hosszú 19. század hadművészet története, különös tekintettel a gyalogsági harcászatára tűzfegyvereire
 
  Harangi-Tóth Zoltán őrnagy, adjunktus
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8.emelet 840.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-501
Email: harangi-toth.zoltan@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: A hidegháború és a helyi háborúk hadtörténete (1945-1991), A gyarmati háborúk és a felkekés ellenes műveletek története (1945-napjainkig), A hadijátszás elmélete és gyakorlata
 
Doktoranduszok Kovács Petra
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7.emelet 708.
Telefon: +36-1-432-9000 /
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Varga Imre
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7.emelet 708.
Telefon: +36-1-432-9000 /
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Beck Attila
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7.emelet 708.
Telefon: +36-1-432-9000 /
Publikációs lista
ODT adatlap
 
Munkatárs Hovári Niki előadó
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7.emelet 701.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-445
Email: Hovari.Niki@uni-nke.hu