NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Olvasmányok

e-tankönyvek és jegyzetek a Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék által oktatott kurzusokhoz

 

Ács Tibor: A magyar katonai gondolkodás története 1995.

Boda Mihály, Csikány Tamás, Kranzieritz Károly, Németh Balázs: A "kisháborúk" és a könnyű csapatok harcászata (1792-1918). Elmélet, etika és a gyakorlat  2019.

Clausewitz, Carl von: A háborúról. Fordította: Hazai Samu. 1982.

Csikány Tamás: Az első világháború eseményei és hadművészete. 2010.

Csikány Tamás: Hadművészet az 1848-49-es magyar szabadságharcban. 2008.

Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. század végéig. 2001.

Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. 1943.

Forinyák Gyula: Hadászat. 1872.

Hahn István: A hadművészet ókori klasszikusai 1963.

Horváth Csaba: A koreai háború és hadművészeti tapasztalatai. 2003.

Horváth Miklós: A magyar néphadsereg az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakában. 2003.

Julier Ferenc: A vezérkarok szervezete és működése. 1932.

Kocsis L. Bernát: Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból 1985.

Kocsis L. Bernát: Válogatás a magyar hadügy írásaiból 1986.

Lengyel Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség első háborús éve (1941) . 2004.

Lengyel Ferenc: Katonapolitika és hadművészet a két világháború között. 2003.

Lengyel Ferenc: A fegyveres erők és a hadművészet fejlődése a második világháborúban. 2003.

Négyesi Lajos: A szentistváni állam hadügye: doktori (PhD) értekezés. 2001.

Németh Balázs: Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia gyalogsági puskáinak és elemi harcászatának fejlődése 1849-1878 között. 2018.

Padányi, József, Négyesi, Lajos: Zrínyi Miklós tevékenysége a Muraköz katonai védelmének megerősítésében. 2018.

Rázsó Gyula: A hadművészet középkori és újkori klasszikusa 1974.

Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO tagságig (1989-1999). 2002.

Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia haláláig: 1657-1780. 1914.